Грађевинско земљиште

Аутор чланка
У тексту који следи говоримо о законским изменама и новинама у вези са уређивањем и коришћењем грађевинског земљишта и решавањем имовинскоправних односа

 

 

У ранијим бројевима већ смо говорили о измени Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РСˮ, бр. 132 од 9. 12. 2014. године, у даљем тексту: Закон), када смо посебну пажњу посветили институту грађевинске дозволе. У овом броју осврнућемо се на измене закона у вези са уређивањем и коришћењем грађевинског земљишта и решавањем имовинскоправних односа.

 

Као и у ранијим законским решењима у овој материји законодавац је дефинисао да је грађевинско земљиште оно земљиште које је одређено законом или планским документом за изградњу и коришћење објеката, као и земљиште на којем су изграђени објекти у складу са законом.

На самом почетку, значајно је истаћи да је грађевинско земљиште у Републици Србији у промету и да може бити у свим облицима својине, што значи да грађевинско земљиште може имати облик јавне, приватне и задружне својине, како је дефинисано Уставом Републике Србије, и да титулари права својине на грађевинском земљишту могу тим правом у сваком тренутку слободно располагати.

Дуги низ година уназад у јавности је присутна полемика о претварању пољопривредног земљишта у грађевинско, међутим, неопходно је истаћи да је законодавац у овом случају недвосмислен. Наиме, у члану 88. Закона прописао је да када се планским документом промени намена пољопривредног у земљишта грађевинско, орган надлежан за доношење планског документа дужан је да у року од 15 дана од дана ступања на снагу тог документа, органу надлежном за послове државног премера и катастра достави акт који садржи попис катастарских парцела којима је промењена намена. Служба за катастар непокретности у року од 60 дана од дана достављања акта који садржи списак катастарских парцела којима је промењена намена решењем (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме