Како приступити припреми и вођењу поступка јавно-приватног партнерства

Аутор чланка
Лоше организована припрема, недовољно познавање процедуре доделе јавног уговора и недостатак искуства представљају велики недостатак у спровођењу пројеката јавно-приватног партнерства. Замисао овог текста јесте упознавање са „законитостима” вођења ових пројеката, а што би требало да допринесе већој искоришћености њиховог несумњивог потенцијала Пројекти јавно-приватног партнерства (у даљем тексту: ЈПП) у свету све више постају доминантан начин реорганизације функционисања јавног сектора и организације управљања ресурсима који су у надлежности јавних служби. Пораст броја пројеката ЈПП-а у директној је вези са све већом потражњом грађана за услугама које традиционално пружа јавни сектор, услед пораста броја становника и тежње да се оствари виши ниво, односно квалитет услуге, али и са општеприхваћеним образложењем које се односи на потешкоће које се доводе у везу с расположивим средствима у буџету. У том смислу, питање које се логично намеће јесте како направити правилан избор, како припремити и водити пројекат и, нарочито, како знати шта јавно тело може да тражи и какве захтеве може да постави према потенцијалном приватном партнеру у поступку доделе јавног уговора. Јасно је да правила, услови и поступци законом прописани представљају основ да би уопште могао да се оствари овакав вид сарадње јавног и приватног сектора. Будући да постоји жеља, јасно исказана потреба и опредељење за јачање сарадње јавног и приватног сектора у погледу пружања услуга и изградње модерне инфраструктуре са свим пратећим материјалним вредностима, техничким унапређењима и стручним потенцијалом, остаје нејасно шта нас у Републици Србији раздваја од оног степена успешности који је остварен у другим земљама, а имајући у виду незнатан број до сада реализованих пројеката. Зашто изостаје иницијатива да се то оствари у складу са стандардима усвојеним у развијеном свету, уз заштиту јавног интереса и поштовање начела која гарантују равноправност оба партнера, али и ефикасност у поступању. Одговоре на постављена питања можемо пронаћи у политичким и друштвеним приликама или неповољном привредном амбијенту,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In