Какви су домети Закона о озакоњењу објеката?

Аутор чланка
Законом о озакоњењу објеката учињен је значајан корак ка решавању вишедеценијског проблема нашег друштва, што је од суштинског значаја за успостављање правне сигурности и просторног реда који су основни покретачи привредног развоја сваке националне економије. У тексту који следи указујемо на разлике, односно на олакшице које доноси нови Закон, уз критички осврт у погледу појединих законских решења

 

Феномен бесправне градње у нашем друштву постоји уназад неколико деценија, али је нарочито ескалирао деведесетих година прошлог века, када се бележи масовна бесправна градња која је била узрокована, пре свега, великим приливом становништва с ратом захваћених подручја, затим недостатком сваке врсте контроле над бесправном градњом, али и непостојањем планске документације која би омогућила легалну градњу.

 

Суочена са овим проблемом, Република Србија је у неколико наврата покушавала да доношењем закона којим се уређује ово питање, изврши легализацију бесправних објеката и уведе их у законске токове.

Први закон је донет 1997. године – Закон о посебним условима за издавање грађевинске, односно употребне дозволе за одређене објекте („Сл. гласник РС”, 16/97), а потом, као део Закона о планирању и изградњи и 2003, 2006, 2009. и 2011. године, односно као посебан закон 2013. године – Закон о легализацији објеката („Сл. гласник РСˮ, бр. 95/13). Сваки од наведених закона омогућавао је да се бесправни објекти врате у легалне токове, али су ефекти ових закона били скромни.

Према последњем извештају, у Србији је поднето око 771.000 захтева за легализацију, док према подацима Републичког геодетског завода, број објеката за који није могло бити утврђено да имају грађевинску и употребну дозволу, износи око 1,5 милиона.

У свом најновијем покушају да фактичко стање усагласи с правним, Република Србија је донела нови закон, Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС”, бр. 96/2015, у даљем тексту: Закон) с првенственим (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме