Какви су домети Закона о озакоњењу објеката?

Аутор чланка
Законом о озакоњењу објеката учињен је значајан корак ка решавању вишедеценијског проблема нашег друштва, што је од суштинског значаја за успостављање правне сигурности и просторног реда који су основни покретачи привредног развоја сваке националне економије. У тексту који следи указујемо на разлике, односно на олакшице које доноси нови Закон, уз критички осврт у погледу појединих законских решења   Феномен бесправне градње у нашем друштву постоји уназад неколико деценија, али је нарочито ескалирао деведесетих година прошлог века, када се бележи масовна бесправна градња која је била узрокована, пре свега, великим приливом становништва с ратом захваћених подручја, затим недостатком сваке врсте контроле над бесправном градњом, али и непостојањем планске документације која би омогућила легалну градњу.   Суочена са овим проблемом, Република Србија је у неколико наврата покушавала да доношењем закона којим се уређује ово питање, изврши легализацију бесправних објеката и уведе их у законске токове. Први закон је донет 1997. године – Закон о посебним условима за издавање грађевинске, односно употребне дозволе за одређене објекте („Сл. гласник РС”, 16/97), а потом, као део Закона о планирању и изградњи и 2003, 2006, 2009. и 2011. године, односно као посебан закон 2013. године – Закон о легализацији објеката („Сл. гласник РСˮ, бр. 95/13). Сваки од наведених закона омогућавао је да се бесправни објекти врате у легалне токове, али су ефекти ових закона били скромни. Према последњем извештају, у Србији је поднето око 771.000 захтева за легализацију, док према подацима Републичког геодетског завода, број објеката за који није могло бити утврђено да имају грађевинску и употребну дозволу, износи око 1,5 милиона. У свом најновијем покушају да фактичко стање усагласи с правним, Република Србија је донела нови закон, Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС”, бр. 96/2015, у даљем тексту: Закон) с првенственим циљем да се на што ефикаснији начин реши овај горући проблем нашег друштва,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In