Модели финансирања и реализације пројеката локалног развоја

Аутор чланка
Поред планирања пројеката и дефинисања динамике за њихову припрему и реализацију, као и процене износа потребних средстава, задатак носилаца функције планирања у јединицама локалне самоуправе, јавним предузећима и установама чији је оснивач општина/град јесте и одабир модела по којем ће се финансирати и реализовати пројекти Поступак планирања, с једне, и дефинисање начина финансирања пројеката, с друге стране, заправо су део истоветног процеса. При том, могућ је избор између два и више модела, од чега зависи не само процедура и начин обезбеђивања средстава (нa пример, аплицирањем код међународних организација или, путем програма прекограничне сарадње или, подношењем типских образаца за пријаву пројеката код министарстава и сл.), већ и начин реализације самих пројеката, праћења, укратко управљања пројектом. И будући да се сви корисници/носиоци пројеката у Србији не могу похвалити степеном реализације и повлачења средстава, управљању пројектима треба посветити посебну пажњу. Избор између два и више модела потребно је извршити до припреме буџета, односно финансијског плана, што значи да када се утврди апропријација, односно позиција за наредну буџетску годину, остаје простор за суфинансирање из одређених извора у складу са одабраним, претходно дефинисаним моделима. При том, и буџетирање (кроз буџетску годину, односно програмски буџет) и разрада одабраног модела (динамика активности, резервисање средстава, повлачење транши), као основ за обезбеђивање средства ради суфинансирања пројеката, морају да теку истовремено. С друге стране, њихова селекција и успешно обезбеђена средства не значе и крај ангажовања представника општина и градова, јавних предузећа и установа. Успех који су претходно остварили носиоци функције планирања, тек ће се мерити касније на основу оствареног степена реализације пројеката, и то, кроз повучена и наменски утрошена средства, што значи да је неопходно постојање тимова људи који су способни да се ухвате у коштац са савладавањем поступака аплицирања до целине спровођења пројеката. Уколико се пође од два основна начина финансирања и реализације пројеката локалног развоја (од пројеката локалног


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти
   

1 2 3 4