Најчешћи изазови у примени радноправних института из Закона о полицији

Аутор чланка
У светлу измена постојећих и доношења нових прописа у области рада, како у општем, тако и у посебном режиму, нарочиту пажњу треба посветити њиховој примени. Реч је озбиљном послу којим се државна управа не бави стратешки, а резултат таквог приступа јесу огромни финансијски трошкови, како за државу, тако и за запослене, који су најчешће озбиљно лично погођени и оштећени таквим поступањем. У тексту који следи приказани су неки од изазова са којима су суочени запослени на чији се радноправни статус примењује Закон о полицији, али и доносиоци одлука у управном поступку, Управни суд и држава

 

 

 

Oчекује се доношење дуго најављиваног новог Закона о полицији, који би у радноправном смислу требало да буде прецизнији, како у сфери разликовања полицијских од државних службеника, тако и у разради свих радноправних института предвиђених тим законом, а све у циљу да оно што је нормирано буде и примењиво. Тиме би требало да се унапреди положај полицајаца, како униформисаних тако и овлашћених службених лица која примењују полицијска овлашћења.

 

Истовремено, на овом месту занимљиво је истаћи да је Закон о полицији претрпео неколико измена радноправних одредаба, међутим, оне нису унеле квалитет у смислу саме примене.

Будући да постоји велики број покренутих жалбених и судских поступака које запослени активирају у заштити својих права и интереса, у овом тексту размотрићемо најчешће изазове у примени радноправних института из Закона о полицији.

Поступци у вези са премештајем, оцењивањем рада, дисциплинском одговорношћу и заштитом од злостављања на раду запослених јесу области око којих се воде бројни поступци, како пред управним органима и Управним судом, тако и пред судовима опште надлежности. Оно што забрињава јесте растући тренд подношења тужби против послодавца, а то би требало да буде сигнал за узбуну и свеобухватну анализу поступања оних који примењују (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме