Најчешћи изазови у примени радноправних института из Закона о полицији

Аутор чланка
У светлу измена постојећих и доношења нових прописа у области рада, како у општем, тако и у посебном режиму, нарочиту пажњу треба посветити њиховој примени. Реч је озбиљном послу којим се државна управа не бави стратешки, а резултат таквог приступа јесу огромни финансијски трошкови, како за државу, тако и за запослене, који су најчешће озбиљно лично погођени и оштећени таквим поступањем. У тексту који следи приказани су неки од изазова са којима су суочени запослени на чији се радноправни статус примењује Закон о полицији, али и доносиоци одлука у управном поступку, Управни суд и држава       Oчекује се доношење дуго најављиваног новог Закона о полицији, који би у радноправном смислу требало да буде прецизнији, како у сфери разликовања полицијских од државних службеника, тако и у разради свих радноправних института предвиђених тим законом, а све у циљу да оно што је нормирано буде и примењиво. Тиме би требало да се унапреди положај полицајаца, како униформисаних тако и овлашћених службених лица која примењују полицијска овлашћења.   Истовремено, на овом месту занимљиво је истаћи да је Закон о полицији претрпео неколико измена радноправних одредаба, међутим, оне нису унеле квалитет у смислу саме примене. Будући да постоји велики број покренутих жалбених и судских поступака које запослени активирају у заштити својих права и интереса, у овом тексту размотрићемо најчешће изазове у примени радноправних института из Закона о полицији. Поступци у вези са премештајем, оцењивањем рада, дисциплинском одговорношћу и заштитом од злостављања на раду запослених јесу области око којих се воде бројни поступци, како пред управним органима и Управним судом, тако и пред судовима опште надлежности. Оно што забрињава јесте растући тренд подношења тужби против послодавца, а то би требало да буде сигнал за узбуну и свеобухватну анализу поступања оних који примењују прописе. Тим пре што се запослени тешко одлучују за вођење поступака против


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In