Улога и значај медицинских вештака у судским поступцима

Аутор чланка
Судско-медицинска вештачења представљају веома сложен део судског поступка у ком је потребна пуна сарадња свих учесника како би материјална истина и правична судска одлука „угледале светлост дана”. Пракса нам говори да се ретко користе све расположиве законске могућности, као и да вештаци медицинске струке недовољно користе дату ширину свог поља деловања У оба актуелна Закона о парничном поступку, како у оном из 2004. године (са изменама и допунама из 2009), тако и у овом из 2011. („Сл. гласник РС”, бр. 72/2011), законодавац је доказно средство вештачењем предвидео за оне ситуације када је за утврђивање или разјашњење неке чињенице потребно стручно знање којим суд не располаже. Одмах указујемо на чињеницу да законодавац није узео у обзир да су, у највећем броју случајева, и саме странке у поступку, такође, без стручног знања које је потребно за утврђивање и разјашњење чињенице која је предмет доказивања. Поменута околност веома је важна за правилно и потпуно сагледавање положаја и значаја вештака у поступку, с обзиром на то да је, начелом диспозиције, странкама поверена стратегија пута ка материјалној истини, при чему одговорност за доношење правичне одлуке и даље остаје на суду. У наведеном односу процесних учесника и њихових процесних овлашћења и одговорности, комплексност судског вештачења, па тако и судско-медицинског, испољава се као веома сложен део поступка у ком је потребна пуна сарадња свих учесника не би ли тако материјална истина и правична судска одлука „угледале светлост дана”. Вештаци – законска регулатива Законом о судским вештацима („Сл. гласник РС”, бр. 44/2010, у даљем тексту: Закон), чијим је ступањем на снагу престао да важи претходни Закон о условима за обављање послова вештачења („Сл. гласник СРС”, бр. 16/87 и 17/87), уређени су услови за обављање вештачења, поступак именовања и разрешења (када су вештаци физичка лица), односно уписа и брисања (када је реч о правним лицима која обављају послове вештачења),


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти
   

1 2 3 4