Предности и мане адвокатског ортачког друштва као облика организовања адвоката

Аутор чланка
Адвокатско ортачко друштво је у овом тренутку још увек недовољно заступљена форма удруживања адвоката, што је последица дубоко укорењене традиције индивидуалног деловања адвоката у Србији. Ипак, може се очекивати да ће у предстојећем периоду број адвокатских ортачких друштава почети да расте, јер она представљају оптималан облик обједињеног деловања адвоката   Савремено компанијско право захтева и савремену адвокатуру. Тржиште правних услуга сигурно ће помоћи да се започети процес специјализације и диференцијације у адвокатури настави. Ипак, и овде је потребно, а нарочито када се има у виду међународни аспект – страна улагања и међународно повезивање – размислити о институционалним реформама. Једна од њих односила би се на могућност присуства и рада међународних адвокатских канцеларија у Србији, а друга на унапређење стварања крупнијих адвокатских канцеларија. Неспорно је да је адвокатура у Србији традиционално индивидуална делатност, али еснафски конзервативизам не сме бити препрека удруживању адвоката и стварању снажних и добро организованих адвокатских канцеларија. Текст који следи заснован је на анализи Закона о адвокатури („Сл. гласник РС”, бр. 31/2011 и 24/2012, у даљем тексту: Закон), Кодекса професионалне етике адвоката („Сл. гласник РС”, бр. 27/2012, у даљем тексту: Кодекс) и Статута Адвокатске коморе Србије („Сл. гласник РС”, бр. 85/2011, 78/2012 и 86/2013, у даљем тексту: Статут), као и релевантних пореских и рачуноводствених прописа.   Статусни аспекти овако организованог ортаклука Два или више адвоката могу основати адвокатско ортачко друштво (у даљем тексту: друштво). Друштво се оснива уговором који, осим услова прописаних Законом, мора да садржи и следеће одредбе: – назив и седиште друштва; – имена свих чланова друштва; – о законском заступништву друштва; – означење врсте и вредности улога чланова друштва; – да је адвокатура једина делатност друштва; – да правну помоћ могу пружати само адвокати чланови тог друштва; – да се адвокати чланови друштва не могу бавити адвокатуром изван друштва, и – да друштво не може


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти