Накнада штете од поплава

Аутор чланка
Овај чланак посвећен је дилемама које су имали тужиоци, судије и адвокати у парницама за накнаду штете од поплава. Њиме желимо, макар и у краћем обиму, да укажемо на то колико је комплексан аспект коришћења водног земљишта, али и какве су чије обавезе и одговорности

 

Недавне поплаве, које су задесиле Србију и регион, нанеле су велике штете разних врста. Нажалост, било је и ненадокнадиве штете – људских жртава. Можда управо та чињеница на најбољи начин указује на значај система водопривреде, чији је смисао постојања једним делом и одбрана од поплава, као и неопходности његовог очувања и унапређења.

У овом тексту говорићемо о имовинској (материјалној) штети од поплава и њеној накнади. У протеклим поплавама штету су претрпели многи субјекти: држава, јер је оштећен велики број водних и других објеката у својини државе које ваља санирати (електроенергетски објекти, објекти путне привреде и др.), разни привредни субјекти, као и физичка лица.

У нашој судској пракси нису ретке парнице за накнаду штете од поплава. Судске одлуке у споровима за накнаду штете од поплава, међутим, у великој су мери неуједначене. Стиче се утисак да судови, врло често, нису сигурни у то да ли, у конкретном случају, постоји ваљан правни основ за обавезивање на накнаду штете; које чињенице, као правно релевантне, треба да утврде да би донели одлуку и кога би требало да обавежу на плаћање накнаде штете, уколико постоји правни основ за накнаду штете.

Посебно је очигледан тешко разумљив појам и режим коришћења водног земљишта. Питање одређивања висине накнаде штете, које је у другим парницама једно од најтежих, овде се показује као једно од споредних. Ово стога што одређивање правног основа и пасивне легитимације у споровима ове врсте представља тежи део посла будући да је правни режим водног земљишта (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме