Накнада штете од поплава

Аутор чланка
Овај чланак посвећен је дилемама које су имали тужиоци, судије и адвокати у парницама за накнаду штете од поплава. Њиме желимо, макар и у краћем обиму, да укажемо на то колико је комплексан аспект коришћења водног земљишта, али и какве су чије обавезе и одговорности   Недавне поплаве, које су задесиле Србију и регион, нанеле су велике штете разних врста. Нажалост, било је и ненадокнадиве штете – људских жртава. Можда управо та чињеница на најбољи начин указује на значај система водопривреде, чији је смисао постојања једним делом и одбрана од поплава, као и неопходности његовог очувања и унапређења. У овом тексту говорићемо о имовинској (материјалној) штети од поплава и њеној накнади. У протеклим поплавама штету су претрпели многи субјекти: држава, јер је оштећен велики број водних и других објеката у својини државе које ваља санирати (електроенергетски објекти, објекти путне привреде и др.), разни привредни субјекти, као и физичка лица. У нашој судској пракси нису ретке парнице за накнаду штете од поплава. Судске одлуке у споровима за накнаду штете од поплава, међутим, у великој су мери неуједначене. Стиче се утисак да судови, врло често, нису сигурни у то да ли, у конкретном случају, постоји ваљан правни основ за обавезивање на накнаду штете; које чињенице, као правно релевантне, треба да утврде да би донели одлуку и кога би требало да обавежу на плаћање накнаде штете, уколико постоји правни основ за накнаду штете. Посебно је очигледан тешко разумљив појам и режим коришћења водног земљишта. Питање одређивања висине накнаде штете, које је у другим парницама једно од најтежих, овде се показује као једно од споредних. Ово стога што одређивање правног основа и пасивне легитимације у споровима ове врсте представља тежи део посла будући да је правни режим водног земљишта специфичан и уређен бројним одредбама Закона о водама („Сл. гласник РСˮ, бр. 30/2010 и 93/2012,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In