Накнада за уређивање грађевинског земљишта

Аутор чланка
Висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта не зависи од трошкова инфраструктуре, већ од критеријума површине, намене и вредности локације, односно земљишта на коме ће се налазити будући објекат. Уз све учесталије примедбе инвеститора да су накнаде за уређивање грађевинског земљишта превисоке, више је него очигледна неминовност реформе ове накнаде   Накнаду за уређивање грађевинског земљишта први пут је у законодавство Србије увела Влада ФНРЈ 29. 4. 1959. године, када је донета Уредба о привременом начину регулисања учешћа инвеститора у трошковима припреме и комуналног уређења грађевинског земљишта („Сл. лист ФНРЈ”, бр. 19/59 од 13. 5. 1959. године), након чега је уследио и Закон о уређивању и коришћењу грађевинског земљишта („Сл. лист НР Србије”, бр. 12/64). Увођење ове накнаде и накнаде за коришћење грађевинског земљишта у време самоуправне, социјалистичке привреде, суштински различите од стандардне тржишне каква данас постоји у Србији, у том тренутку је представљало покушај уношења одређених елемената тржишних институција у нетржишни амбијент, какав је била социјалистичка привреда. Нестанак социјалистичке привреде и увођење институција стандардне тржишне привреде у Србији елиминисало је основу за опстанак наведене две накнаде онаквима какве оне јесу, стварајући потребу за проналажењем другачијег система финансирања изградње и одржавања комуналне инфраструктуре. У тексту који следи размотрићемо тему накнаде за уређивање грађевинског земљишта као парафискалног намета будући да ће, барем према најавама, и после низа одлагања, новим Законом о планирању и изградњи, чији се улазак у скупштинску процедуру очекује до краја 2013. године, и ова област доживети значајне и неопходне промене. Наиме, важећим Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС и 24/2011) под појмом опремања, односно уређења грађевинског земљишта подразумева се изградња објеката комуналне инфраструктуре и изградња и уређење површина јавне намене. Законодавац је предвидео да се финансирање тих радова обезбеђује из средстава остварених од: закупнине за грађевинско земљиште, отуђења грађевинског земљишта, накнаде за уређивање


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In