Нови модел аплицирања за средства из европских фондова у периоду 2014–2020.

Аутор чланка
У сусрет финансијском оквиру 2014–2020. у којем предлагачи пројеката могу да аплицирају за средства Европске уније, од пресудног значаја за успех у обезбеђивању средстава ради финансирања пројеката, јесте познавање нове процедуре и форме апликационог инструмента Сваки предлагач пројекта, било да је реч о крајњем кориснику (општине и градови, јавна предузећа, јавна комунална предузећа и друштва капитала која послују средствима у јавној својини), било да је реч о формалном, овлашћеном предлагачу (ресорна министарства), требало би да буде у потпуности упознат с процедуром и начином попуњавања нове апликационе форме. Обрасце с пројектним предлогом попуњаваће сами корисници, односно овлашћени предлагачи, а од квалитета података и нивоа потребне документације зависи, у самој фази представљања пројеката, да ли ће пројекат ући у ужи избор за добијање средстава из фондова ЕУ. При том, примењиваће се и нова методологија за селекцију пројеката. На седници Владе одржанoj 7. новембра 2013. године усвојен је документ „Национални приоритети за међународну помоћ за 2014–2017. с пројекцијама до 2020. године” чији је саставни део и методологија за утврђивање приоритетних пројеката. Апликациони образац и основе методологије припремио је тим стручњака ангажованих у пројекту PPF5 у Републици Србији који финансира ЕУ (Project Preparation Facility 5 – „Програм подршке у програмирању помоћи ЕУ”). Засигурно је да ће Канцеларија за европске интеграције, а пре свега надлежна министарства упознати све будуће потенцијалне кориснике ИПА средстава у Републици Србији о начину конкурисања и областима у којима се може поднети предлог. Тај процес ће се одвијати у оквиру одвојених програма и пројеката и биће везан за дефинисане специфичне циљеве. Будући да ће се новим формуларом обраћати предлагачи пројеката у области пословне инфраструктуре, енергетске, еколошке (водопривреда и чврсти отпад), као и саобраћајне инфраструктуре, планирано је да се ресорна министарства надлежна за привреду, енергетику, животну средину и комуналну инфраструктуру, саобраћај, као и друга министарства у овој, 2014. години, обрате корисницима ИПА


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In
   

1 2 3