Ново законско решење у вези с претварањем права коришћења у право својине на грађевинском земљишту

Аутор чланка






ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →