Ново законско решење у вези с претварањем права коришћења у право својине на грађевинском земљишту

Аутор чланка
Вишедеценијски проблем који је задавао главобољу инвеститорима у Републици Србији, а посебно инвеститорима у грађевинској и сродним индустријама, коначно би могао да буде решен. Реч је о нерешеним проблемима права грађења на земљишту у државној својини, прецизније, о тешкоћама у прибављању грађевинске дозволе на земљишту које није у својини инвеститора, већ на њему инвеститор поседује право коришћења   За прибављање грађевинске дозволе ради реализовања конкретног пројекта, инвеститору је од 2009. године до доношења предметног закона било потребно да на земљишту има право својине, што због бројних препрека на које ћемо указати у овом тексту није било могуће. Како би решила постојећи проблем, Народна скупштина Републике Србије је 16. јула 2015. године донела Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду („Сл. гласник РС”, бр. 64/15, у даљем тексту: Закон), који је 28. јула 2015. године ступио на снагу.   Дугоочекивани Закон је за свој првенствени циљ имао усклађивање постојећег стања у пракси са Уставом Републике Србије. Наиме, Устав Републике Србије из 2006. године, у односу на ранија уставна решења, не препознаје категорију права коришћења грађевинског земљишта као уставну категорију. Независно од тога, један од предлога о којем се разматрало пре доношења Закона био је задржавање постојећег права коришћења, те препознавање права коришћења као права једнаког праву својине у смислу прописа којим се уређује планирање и изградња и сходно томе могућности прибављања грађевинске дозволе на основу права коришћења, какав је случај и био заступљен у пракси до 2009. године. Од овог решења се одустало, између осталог и због тога што би било неопходно изменити Устав, како смо појаснили, и одлучено је да право коришћења не може бити основ за стицање права својине у будућности. Једно од решења које се предлагало било је и увођење права грађења у домаћи правни систем и изједначавање права грађења с правом


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In