Постоји ли успешан систем за одбрану од поплава?

Аутор чланка
Годинама уназад, систем за одбрану од поплава у нашој земљи је запостављан и доведен у стање које изискује предузимање хитних мера потребних за његову ревитализацију. Пажњу треба посветити самом систему и његовим елементима и истовремено обезбедити стабилан извор финансирања, јер без њега нема ни неопходних радова на објектима за одбрану од поплава Савремени човек се суочава са бројним егзистенцијалним искушењима и изазовима. У суштини, за ових неколико хиљада година које називамо цивилизацијом, он није успео да укроти ниједну од овоземаљских, природних претњи свом опстанку. Статистички подаци показују да су најчешће природне непогоде: поплаве (40%), тропски циклони (20%), земљотреси (15%) и суше (15%). Према подацима из Водопривредне основе Републике Србије, у Србији је поплавама спољним водама (повратног периода 100 година) угрожено близу 1,6 милиона хектара земље. При том, нека од најразвијенијих подручја Републике (Војводина, Посавина, Поморавље, Подриње) практично егзистенцијално зависе од заштитних система. Највеће површине потенцијално угрожене поплавама налазе се у Војводини и захватају око 1.290.000 хектара, што чини око 60% укупне површине Покрајине. Плављења у долини Тисе јављају се због малих падова корита, геолошке подлоге и широке алувијалне равни. У долинама Саве и Дунава поплаве су у корелацији са количином падавина, али и са коинциденцијом поплавних таласа њихових притока. Слив Велике Мораве је нарочито угрожен бујичним поплавама, које се формирају у кратком временском периоду, што их чини непредвидивим и разорним. Око 80% угрожених површина на целој територији Републике је пољопривредно земљиште. На потенцијално угроженим површинама налази се преко 512 већих насеља, 515 индустријских и других привредних објеката, 680 км железничких пруга и око 4.000 км путева. Тако говори језик бројки, а оне су неумољиве, нарочито када се ради о штетама од поплава. Ако се изузму људски животи, као вредносно немерљиви, материјална штета од поплава достиже вртоглаве цифре. Како се онда борити против поплава? Постоји известан број људи који су мишљења


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти
   

1 2 3