Примена директиве о истицању цена

Аутор чланка
Правилник, чије се доношење ускоро очекује, треба да пропише начин и услове истицања јединичне цене и да обухвати листу производа за које је обавезно истицање ове цене, а све то у циљу заштите интереса потрошача и развоја здраве конкуренције између привредних субјеката

 

У свом тржишном наступу трговински субјекти комбинују различите елементе маркетинг микса настојећи да се издвоје у односу на конкуренцију и тако привуку што већи број потрошача. Један од основних елемената у маркетиншком наступу, али не и пресудних, jесте и цена. Имајући у виду значај цена, с једне стране, и доминантне учеснике у каналима маркетинга на страни малопродаје, законодавство модерних тржишних привреда прописује транспарентност и тачност информација које су постављене у циљу заштите интереса потрошача и развоја здраве конкуренције између привредних субјеката.

Имајући у виду значај цена, које су често и одлучујући фактор приликом куповине, а нарочито код потрошача с мањим примањима, бројна законодавства све више подразумевају обавезу истицања малопродајних цена производа који се нуде потрошачима. До само пре неколико година количине производа по паковањима биле су стандардизоване, па је и истицање само продајне цене било сасвим довољно. У Европској унији је, међутим, 2009. године укинут пропис о обавезним стандардизованим паковањима, сходно чему долази до смањења паковања на које смо навикли, па је тако чаша јогурта са 200 ml смањена на 180, чоколаде су са 100 g смањене на 90, па чак и 80 g. И сами произвођачи су у свом пословању пратили навике и потребе потрошача. Смањен је просечан број чланова породице и повећан број једночланих домаћинстава, што је условило потребу за мањим паковањима. Непостојање стандарда у количини наметнуло је потребу изналажења другог начина који ће обезбедити транспарентност и упоредивост цена, а правни оквир за то је створен усвајањем Директиве (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме