Примена директиве о истицању цена

Аутор чланка
Правилник, чије се доношење ускоро очекује, треба да пропише начин и услове истицања јединичне цене и да обухвати листу производа за које је обавезно истицање ове цене, а све то у циљу заштите интереса потрошача и развоја здраве конкуренције између привредних субјеката   У свом тржишном наступу трговински субјекти комбинују различите елементе маркетинг микса настојећи да се издвоје у односу на конкуренцију и тако привуку што већи број потрошача. Један од основних елемената у маркетиншком наступу, али не и пресудних, jесте и цена. Имајући у виду значај цена, с једне стране, и доминантне учеснике у каналима маркетинга на страни малопродаје, законодавство модерних тржишних привреда прописује транспарентност и тачност информација које су постављене у циљу заштите интереса потрошача и развоја здраве конкуренције између привредних субјеката. Имајући у виду значај цена, које су често и одлучујући фактор приликом куповине, а нарочито код потрошача с мањим примањима, бројна законодавства све више подразумевају обавезу истицања малопродајних цена производа који се нуде потрошачима. До само пре неколико година количине производа по паковањима биле су стандардизоване, па је и истицање само продајне цене било сасвим довољно. У Европској унији је, међутим, 2009. године укинут пропис о обавезним стандардизованим паковањима, сходно чему долази до смањења паковања на које смо навикли, па је тако чаша јогурта са 200 ml смањена на 180, чоколаде су са 100 g смањене на 90, па чак и 80 g. И сами произвођачи су у свом пословању пратили навике и потребе потрошача. Смањен је просечан број чланова породице и повећан број једночланих домаћинстава, што је условило потребу за мањим паковањима. Непостојање стандарда у количини наметнуло је потребу изналажења другог начина који ће обезбедити транспарентност и упоредивост цена, а правни оквир за то је створен усвајањем Директиве о истицању цене по јединици мере. У највећем броју случајева, произвођачи који су се одлучили за смањење


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти