Шта доноси нови Закон о заштити потрошача?

Аутор чланка
Кроз нова, додатна права на страни потрошача и боље прецизиране механизме управне и судске заштите, нови Закон о заштити потрошача требало би да омогући ефикаснију примену у пракси Закон о заштити потрошача који је у примени од 1. јануара 2011. године („Сл. гласник РС”, бр. 73/10) прописао је велики обим права за потрошаче, међутим, у пракси се показало да та права није лако остварити будући да предвиђени поступци (судски, вансудски, управни, инспекцијски) нису на одговарајући начин одговорили свакодневним ситуацијама у којима су се грађани у улози потрошача налазили. Нови Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС”, бр. 62/14, у даљем тексту: Закон), који почиње с применом од 21. септембра, требало би да омогући бољу и ефикаснију примену кроз нове механизме управне и судске заштите. Баш као и важећи, тако је и нови Закон намењен целовитом регулисању односа који настају пре, током и након закључења уговора између трговца, као физичког или правног лица које на тржишту наступа у комерцијалне сврхе или одређене професионалне делатности, и потрошача (искључиво) физичких лица која на тржишту наступају као „крајњи корисници”, тј. у некомерцијалне сврхе. Однос Закона према Закону о облигационим односима и према посебним (секторским) прописима У новом Закону задржава се императивни карактер норми, што значи да они односи које сâм Закон регулише не могу бити уређени другачије, осим када је то дозвољено. Ово правило додатно се потврђује одредбама према којима се потрошач не може једнострано одрећи права која су му призната овим законом, али тиме што његове норме обавезно важе и за све уговоре који су закључени у циљу изигравања његове примене. Правила представљају „надоградњу” класичног облигационог права, те се отуда и одређује сходна примена Закона о облигационим односима за сва она питања која нису уређена овим законом – потрошачу се даје одређени број додатних права у односу на трговца, с нагласком на дужности


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In
   

1 2