Шта доноси новоизмењени Закон о заштити конкуренције?

Аутор чланка

Крајем октобра месеца 2013. године, Народна Скупштина Републике Србије усвојила је измене и допуне Закона о заштити конкуренције. Кључне измене Закона односе се на већа овлашћења Комисије, промене правила поступка и правила о застарелости изрицања и наплате изречене мере заштите конкуренције

Закон о заштити конкуренције („Сл. гласник РС”, бр. 51/2009 и 95/2013, у даљем тексту: Закон) уређује заштиту конкуренције на тржишту Републике Србије у зависности од сваког конкретног случаја и према различитим критеријумима. Циљ Закона јесте заштита потрошача од злоупотреба картела и монопола учесника на тржишту спречавањем рестриктивних споразума, доминантног положаја, као и контролом спајања предузећа (концентрација).

Закон даље дефинише релевантно тржиште и доминантан положај који може настати као последица недозвољеног понашања учесника на тржишту, те поступак, организацију и овлашћења Комисије за заштиту конкуренције. Одредбе овог закона примењују се на акте и радње на територији Републике Србије, као и на акте и радње ван територије РС, који утичу или би могли утицати на конкуренцију на овој територији.

Закон се примењују на сва правна и физичка лица која непосредно или посредно учествују у промету робе, односно услуга, независно од њиховог правног статуса, облика својине или држављанства, а то су пре свега:

1) домаћа и страна привредна друштва и предузетници (независно од државе оснивања);

2) државни органи, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе;

3) друга физичка и правна лица и облици удруживања учесника на тржишту (синдикати, удружења, спортске организације, установе, задруге и др.).

Осим тога, Закон се односи и на јавна предузећа, привредна друштва, предузетнике и друге учеснике на тржишту који обављају делатности од општег интереса и којима је додељен фискални монопол. Изузетак представља ситуација у којој би примена овог закона спречила обављање тих делатности, односно обављање поверених послова.

Основне новине у измењеном Закону

Изменама се пре свега повећавају овлашћења којима располаже Комисија, а то се односи на овлашћење Комисије да сама изриче новчане казне. Према претходном законском решењу, надлежност за (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме