Шта доноси новоизмењени Закон о заштити конкуренције?

Аутор чланка
Крајем октобра месеца 2013. године, Народна Скупштина Републике Србије усвојила је измене и допуне Закона о заштити конкуренције. Кључне измене Закона односе се на већа овлашћења Комисије, промене правила поступка и правила о застарелости изрицања и наплате изречене мере заштите конкуренције Закон о заштити конкуренције („Сл. гласник РС”, бр. 51/2009 и 95/2013, у даљем тексту: Закон) уређује заштиту конкуренције на тржишту Републике Србије у зависности од сваког конкретног случаја и према различитим критеријумима. Циљ Закона јесте заштита потрошача од злоупотреба картела и монопола учесника на тржишту спречавањем рестриктивних споразума, доминантног положаја, као и контролом спајања предузећа (концентрација). Закон даље дефинише релевантно тржиште и доминантан положај који може настати као последица недозвољеног понашања учесника на тржишту, те поступак, организацију и овлашћења Комисије за заштиту конкуренције. Одредбе овог закона примењују се на акте и радње на територији Републике Србије, као и на акте и радње ван територије РС, који утичу или би могли утицати на конкуренцију на овој територији. Закон се примењују на сва правна и физичка лица која непосредно или посредно учествују у промету робе, односно услуга, независно од њиховог правног статуса, облика својине или држављанства, а то су пре свега: 1) домаћа и страна привредна друштва и предузетници (независно од државе оснивања); 2) државни органи, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе; 3) друга физичка и правна лица и облици удруживања учесника на тржишту (синдикати, удружења, спортске организације, установе, задруге и др.). Осим тога, Закон се односи и на јавна предузећа, привредна друштва, предузетнике и друге учеснике на тржишту који обављају делатности од општег интереса и којима је додељен фискални монопол. Изузетак представља ситуација у којој би примена овог закона спречила обављање тих делатности, односно обављање поверених послова. Основне новине у измењеном Закону Изменама се пре свега повећавају овлашћења којима располаже Комисија, а то се односи на овлашћење Комисије да сама


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In