Расподела ризика и средства обезбеђења у пројектима јавно-приватног партнерства

Аутор чланка
Одређење ризика, њихова расподела, могуће последице ризика, као и инструменти за превенцију и отклањање узрока који могу довести до неиспуњења обавеза, зависиће од опредељеног модела ЈПП-а, односно од природе и врсте односа јавног и приватног партнера и обима права и обавеза које партнери преузимају   Пре него што представници јавног и приватног сектора приступе дефинисању могућих модела и праваца развоја међусобних односа у оквиру конкретног пројекта јавно-приватног партнерства, обе стране треба начелно да се сагласе о квалитету и врсти права и обавеза које ће прихватити. То зависи, пре свега, од врсте и природе самог предмета јавно-приватног партнерства (у даљем тексту: ЈПП), дакле од области у којој се ЈПП предвиђа, али и од тога да ли су у питању радови, тачније финансирање и изградња објеката, односно финансирање, изградња и управљање и/или одржавање објеката, или је предмет тог односа пружање услуга крајњим корисницима. При том, ЈПП може да се реализује у области путне, комуналне, социјалне или економске инфраструктуре. Осим тога, ангажман приватног сектора може за предмет да има комерцијално коришћење природних богатстава или добара у општој употреби, или обављање делатности од општег интереса (у контексту наведених услуга крајњим корисницима), односно ако су у питању концесије, треба разликовати концесије за јавне радове и концесије за услуге. Сви ови могући предмети ЈПП-а пружају одговор и на питање начина наплате за извршене радове и/или пружене услуге (директно од корисника или из буџета), од чега, такође, зависи употреба једног од више могућих модела ЈПП-а, а следствено томе и дефинисање и расподела ризика, као и средстава обезбеђења. „Класичне” облике ЈПП-а, с једне стране, и концесије, с друге, не одликују исте врсте ризика. Осим тога, и међу различитим облицима ЈПП-а, а пре свега у два основна „класична” облика, а то су уговорно ЈПП и институционално ЈПП, ризици се разликују, па се, када је у питању приватни партнер, крећу


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In