Шта доноси нови Закон о легализацији

Аутор чланка
Стиче се утисак да ће нови закон који регулише питање легализације задати доста главобоље како грађанима који ће се по четврти пут наћи у вртлогу поступка легализације, тако и онима који ће закон спроводити     На самом почетку овог текста потребно је вратити се корак уназад и подсетити да је Уставни суд Републике Србије донео одлуку („Сл. гласник РС”, бр. 50/13) којом је утврдио да одредбе чланова 185–200. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС и 24/11), а које се ближе односе на легализацију бесправно изграђених објеката, нису у сагласности са Уставом Републике Србије, чиме је заустављен процес легализације. У том смислу, Министарство грађевинарства и урбанизма, као ресорно министарство, предложило је Закон о легализацији, а Скупштина Републике Србије га је уз одређене измене и усвојила 31. октобра („Сл. гласник РС“, бр. 95/13). Закон је ступио на снагу наредног дана, чиме је прекинут правни вакуум који је трајао више од четири месеца у овој, за нашу земљу, веома значајној области. Нови Закон о легализацији (у даљем тексту: Закон) прописује значајне новине и измене у односу на ранији закон, односно део Закона о планирању и изградњи који је регулисао институт легализације бесправно изграђених објеката. Осим тога, неопходно је истаћи и да су неки чланови закона остали недоречени или садрже одређене нејасноће, а о свим тим питањима позабавићемо се у наставку овог текста. Пре свега, важно је истаћи да је Закон предвидео нови рок за подношење захтева, што ближе значи да ће сви грађани који су пропустили да поднесу захтев за легализацију објекта до 11. марта 2010. године то моћи да учине у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона. То исто се односи и на грађане који су своје објекте бесправно градили после овог рока. У том смислу,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In