Шта то мучи… адвокатске клијенте

Аутор чланка
Распоређена у пет правних области, ово су нека од најчешћих питања које клијенти постављају адвокатима… и, наравно, сасвим прецизни одговори на њих РАДНИ ОДНОС #1 Да ли по нашем закону отац може да користи породиљско одсуство и одсуство с рада ради неге детета? Важећи Закон о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005… 32/2013) осим за мајку, предвиђа могућност коришћења породиљског одсуства и одсуства с рада ради неге детета и за оца детета. Отац детета има право да користи породиљско одсуство само у тачно одређеним случајевима, односно кад мајка напусти дете, умре или је из других оправданих разлога спречена да користи то право (издржавање казне затвора, тежа болест и др.). Наведено право отац детета има и када мајка није у радном односу. Одсуство с рада ради неге детета до истека рока од 365 дана од дана порођаја, односно до истека рока од 2 године за свако треће и наредно новорођено дете, отац детета може да користи на основу простог споразума с мајком, што конкретно значи да не постоји неки посебан законски услов за остваривање тог права. У наведеном случају, отац детета једноставно наставља тамо где је мајка стала приликом неге детета, а мајка наставља да ради на пословима које је обављала пре започињања породиљског одсуства. Отац детета може да користи одсуство с рада ради неге детета и када мајка није у радном односу, уз пружање доказа да је мајка оправдано спречена да негује дете. Oправданим разлогом сматра се чињеница да је мајка умрла, тешко болесна или је на издржавању казне затвора. За време коришћења породиљског одсуства и одсуства с рада ради неге детета, лице које користи ово право (независно од тога да ли је реч о мајци или оцу) има право на накнаду зараде у складу са Законом. Иако, међутим, Закон пружа ову могућност и за оца детета, у Србији се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In