ИНФО-ПРАВНИК (ФЕБРУАР 2019)

Аутор чланка
ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ НЕУСТАВНОСТИ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 12. СТАВ 7. ЗАКОНА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ   Уставни суд је на седници 24. 12. 2018. године покренуо поступак за утврђивање неуставности одредбе члана 12. став 7. Закона о финансијској подршци породици са децом, којом је прописано да се право на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради посебне неге детета не може остварити за дете за које је остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица.   РОК ЗА АДВОКАТЕ И АДВОКАТСКЕ ПРИПРАВНИКЕ ДА УСКЛАДЕ СВОЈЕ БАВЉЕЊЕ АДВОКАТУРОМ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА, СТАТУТА И КОДЕКСА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ЗАБРАНУ БАВЉЕЊА ПОСЛОВИМА КОЈИ СУ НЕСПОЈИВИ СА АДВОКАТУРОМ – 1. 3. 2019. ГОДИНЕ   У наставку наводимо позив Адвокатске коморе Београда: „Одредбом члана 83. став 1. тачка 9. Закона о адвокатури („Сл. гласник РС”, бр. 31/2011 и 24/2012 – одлука ОУС)  и одредбом чл. 244. ст. 1. т. 9. Статута Адвокатске коморе Србије („Сл. гласник РС”, бр. 85/2011, 78/2012 и 86/2013) прописано је да „адвокату престаје право на бављење адвокатуром у случају заснивања радног односа ван адвокатуре, уписа у регистар предузетника, стицања статуса статутарног заступника, именовања за директора или председника управног одбора у правном лицу, избора или именовања за члана или председника извршног одбора банке, именовања за заступника државног капитала или за прокуристу – од дана заснивања радног односа, уписа у регистар, именовања или избора”. Одредбама чл. 83. ст. 5. Закона о адвокатури и чл. 244. ст. 7. Статута АК Србије прописано је да се „одредбе овог члана сходно примењују и на адвокатске приправнике”. Одредбом чл. 244. ст. 3–6 и чл. 245. ст. 2–4.Статута АК Србије уређен је поступак доношења одлуке о испуњености услова за брисање из именика адвоката и решења о брисању из именика адвоката, а одредбом чл. 246. ст. 1. и 3. Статута


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти