ИНФО-ПРАВНИК (ЈУН 2019)

Аутор чланка
ВЛАДА  ЈЕ НА СЕДНИЦИ 16. 5. 2019. ГОДИНЕ УСВОЈИЛА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ И ДРУГИМ ПРАЗНИЦИМА Влада Републике Србије усвојила је Предлог закона о допунама Закона о државним и другим празницима у Републици Србији, којим се предлаже да 24. мај буде нови празник – Дан Ћирила и Методија. Овим празником обележаваће се Дан словенске писмености и културе, коју су утемељили словенски просветитељи Ћирило и Методије, оснивачи словенске књижевности и творци првог словенског писма – глагољице. УСВОЈЕН ЗАКОН О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПОСТУПКУ УПИСА У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И ВОДОВА Закон је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 31/2019 од 29. 4. 2019. године, а ступио је на снагу 30. 4. 2019. године. Чланом 1. Закона у члан 15. додаје се став 7, којим је прописан изузетак приликом уписа забележбе. Чланом 2. Закона мења се члан 31. став 3. Закона тако што се прописује да ће се приоритетно одлучивати о упису који се врши на основу прописа којим се уређује експропријација. Чланом 3. Предлога закона прописано је да се на захтев корисника експропријације, по решењу о експропријацији, односно решењу о административном преносу, бришу забележбе из члана 1. овог закона, уписане до дана ступања на снагу овог закона. УСВОЈЕН ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАПОШЉАВАЊУ СТРАНАЦА Закон је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 31/2019 од 29. 4. 2019, а ступио је на снагу 7. 5. 2019. године, с тим што се одредбе чл. 1–3, члана 4. став 2, члана 5. став 1, члана 6. и члана 7. став 1. примењују од 1. јануара 2020. године. Основни разлог за доношење овог закона јесте прецизирање одредби закона којима се врши поједностављење поступка издавања дозволе за рад у циљу даљег развијања повољнијег пословног окружења и привлачења страних инвестиција. Законским изменама врши се поједностављење процедуре тако што се прописује обједињено


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти