ИНФО-ПРАВНИК (МАЈ 2019)

Аутор чланка
ПОВЕЗИВАЊЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИМА И БИВШИМ ЗАПОСЛЕНИМА У СУБЈЕКТИМА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ, СТЕЧАЈНИМ ДУЖНИЦИМА И ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА У 2019. ГОДИНИ   Влада Републике Србије донела је Закључак 05, број 113-2470/2019 од 14. марта 2019. године (у даљем тексту: Закључак), којим је дала сагласност да се из средстава буџета Републике Србије уплати допринос за пензијско и инвалидско осигурање, односно изврши повезивање стажа (тачка 1. Закључка): 1) бившим запосленима у субјектима приватизације и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом који су на дан 13. августа 2014. године (дакле на дан ступања на снагу Закона о приватизацији – „Сл. гласник РСˮ, бр. 83/2014 и 46/2015) у пословном имену имали ознаку „у реструктурирањуˮ, а стекли су услов за остваривање права на пензију у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању, али им послодавац није уплатио допринос за пензијско и инвалидско осигурање за цео период рада у тим субјектима; 2) бившим запосленима у стечајним дужницима над којима је стечај отворен у 2015, 2016, 2017, 2018. и 2019. години и у којима је Агенција за лиценцирање стечајних управника (даље: Агенција) именована за стечајног управника. Обрасци: – захтева  за повезивање стажа запосленима и бившим запосленима у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом (инвалидска предузећа) за које послодавац није уплатио допринос за пензијско и инвалидско осигурање и – захтева  за повезивање стажа запосленима и бившим запосленима у субјектима приватизације за које послодавац није уплатио допринос за пензијско и инвалидско осигурање, могу се наћи на сајту Републичког фонда ПИО.   ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД: ПРАВНО СХВАТАЊЕ ПУНОВАЖНОСТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ У УГОВОРИМА О КРЕДИТУ У ШВАЈЦАРСКИМ ФРАНЦИМА И КОНВЕРЗИЈА   Валутна клаузула може да се правно ваљано уговори у циљу очувања једнакости узајамних давања – тржишне вредности динарског износа пласираних и враћених кредитних средстава, која се утврђује индексирањем курса евра. Ништава је одредба Уговора о кредиту о индексирању динарског дуга применом курса CHF, која није


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти