ИНФО-ПРАВНИК (ЈАНУАР 2019)

Аутор чланка
У оквиру ове рубрике објављиваћемо кратка обавештења о свим битним променама у правној регулативи у периоду између изласка два броја нашег часописа. ЦЕНТРАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА СТВАРНИХ ВЛАСНИКА – ОБАВЕЗА ЕВИДЕНТИРАЊА ДО 31. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ Централна евиденцију стварних власника води АПР. Законом о централној евиденцији стварних власника („Сл. гласник РС”, бр. 41/2018 ) уведена је обавеза регистрације свих физичких лица која на било који начин имају 25% или више власништва у неком правном лицу, односно имају главни утицај на вођење послова или обезбеђују новац за пословање правних лица. Законом су обухваћени: 1) сва привредна друштва, осим јавних акционарских друштава; 2) задруге; 3) огранци страних привредних друштава; 4) сва пословна удружења и удружења, осим политичких странака, синдиката, спортских организација и удружења, цркава и верских заједница; 5) фондације и задужбине; 6) установе; 7) представништва страних привредних друштава, удружења, фондација и задужбина. Закон се не примењује на привредна друштва и установе у којима је Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе једини члан, односно оснивач. Овлашћена лица у правним лицима и другим субјектима који су основани до 31. децембра 2018. године, дужна су да евидентирају податке у ову евиденцију најкасније до 31. јануара 2019. године. Ради спровођења Закона усвојена су и подзаконска акта: Правилник о начину и условима електронске размене података између Агенције за привредне регистре, државних органа и Народне банке Србије ради спровођења евидентирања стварних власника и Правилник о садржини Централне евиденције ради спровођења евидентирања стварних власника регистрованог субјекта. Правилници су објављени у „Службеном гласнику РС” бр. 94/2018 од 7. 12. 2018, а ступили су на снагу 15. 12. 2018. године. Подсећамо на већ постојећу обавезу, прописану у члану 15. Закона, да су правна лица, односно други регистровани субјекти били у обавези да у року од месец дана од дана ступања на снагу Закона одреде ко им је стварни власник и да такве


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти