ИНФО-ПРАВНИК (МАРТ 2019)

Аутор чланка
ПОЧЕТАК ПРИМЕНЕ ИЗМЕЊЕНОГ ЗАКОНА О ПЛАТНИМ УСЛУГАМА – 17. 3. 2019. ГОДИНЕ У „Службеном гласнику РС” бр. 44/2018 објављен је Закон о изменама и допунама Закона о платним услугама („Сл. гласник РС”, бр. 139/14), који је ступио на снагу 16. јуна 2018, а примењује се од 17. марта 2019. године, осим одредаба чл. 28–30, које се примењују од дана приступања Републике Србије Европској унији. Изменама Закона тежи се већој транспарентности накнада и упоредивости трошкова и накнада које пружаоци платних услуга наплаћују у вези са платним рачуном, а дефинише се, између осталог, и појам замене платног рачуна, односно замене једног пружаоца другим пружаоцем платних услуга. Више о свим променама које Закон доноси писали смо у септембарском броју часописа у 2018. години. Два подзаконска акта – Одлука о почетном капиталу, капиталу и капиталном захтеву оператора платног система и Одлука о спровођењу одредаба Закона о платним услугама које се односе на давање дозволе за рад платног система и сагласности на измене и допуне правила рада платног система – објављена су у „Службеном гласнику РС” бр. 99/2018 од 18. 12. 2018, а примењују се од 17. 3. 2019. године. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА ВАЖИ ДО 5. 2. 2022. ГОДИНЕ Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл. гласник РС”, бр. 8/2019 од 8. 2. 2019. године) важење Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл. гласник РС”, бр. 21/15 и 16/18) продужава се до 5. марта 2022. године. НОВИНЕ У НАЧИНУ ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВИМА, ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И СЛУЖБАМА ВЛАДЕ Уредбом о изменама и допунама Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти