Из судске праксе: Услови за престанак радног односа који је заснован на одређено време ради замене другог запосленог

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →