Клаузула о заштити пословне тајне као део уговора о раду

Аутор чланка
Клаузула која регулише заштиту пословне тајне постала је скоро неизоставни део уговора о раду који се у данашње време закључују. У пракси послодавци најчешће општим актом регулишу појам пословне тајне, услове под којима се чува и обезбеђује, као и то да одавање пословне тајне представља повреду радне обавезе и може да буде основ за отказ уговора о раду, али и за накнаду штете. Затим се уговорима о раду/анексима са сваким запосленим појединачно утврђују ближи услови заштите пословне тајне. Трајање обавезе чувања пословне тајне и повреда те обавезе Закон о заштити пословне тајне (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2011) у члану 6. наводи да „заштита пословном тајном траје све док су информације које представљају ту тајну чуване као поверљиве.” Послодавци са запосленима уговарају да запослени имају обавезу да пословну тајну чувају током трајања радног односа, као и након престанка радног односа, и то без временског ограничења (заувек). С друге стране, многи подржавају становиште да оваква одредба не може да се уговори законито, већ мора да се одреди трајање чувања пословне тајне, односно мора да се инкорпорира позивање (макар и генерално) на неки други пропис који прописује трајање чувања пословне тајне. Заговорници овог становишта сматрају да не може да се уговори да је запослени дужан да заувек чува пословну тајну, већ само док се те информације чувају као поверљиве. Тужба због повреде пословне тајне У случају повреде пословне тајне, послодавац тужбом може да покрене поступак пред судом против запосленог и да захтева: – престанак радњи које могу да доведу до незаконитог прибављања, коришћења или откривања пословне тајне, као и забрану незаконитог прибављања, коришћења или откривања информација које представљају пословну тајну; –  спречавање промета, односно одузимање и повлачење из промета, измену или уништавање свих предмета који садрже информације које представљају пословну тајну, ако је те податке могуће посредно или непосредно видети или преносити; –


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In