Измене и допуне сета образовних закона

Аутор чланка
У овом тексту дат је осврт на новине у законима из области образовања који су измењени у фебруару.   Народна скупштина Републике Србије донела је: – Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, – Закон о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању, – Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању и – Закон о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду. Сви ови прописи објављени су у „Службеном гласнику РС” бр. 10/2019 од 15. 2. 2019. године, а ступили су на снагу 23. фебруара 2019. године. НОВИНЕ У ЗАКОНУ О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/208 – др. закон и 10/2019 – у даљем тексту: Закон) унето је више измена и допуна ради побољшања ефикасност система образовања и васпитања. Битно је најпре споменути да је иновиран члан 20, који прописује упис у развојну групу у предшколској установи и у школу за образовање ученика са сметњама у развоју. Према новом решењу (новина је болдирана), „у развојну групу у предшколској установи, односно у школу за образовање ученика са сметњама у развоју, дете узраста од три године до поласка у основну школу, односно ученик уписује се на основу мишљења интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке, уз сагласност родитеља, односно другог законског заступника.” Овом новином прецизиран је узраст детета које на основу: – мишљења интерресорне комисије и – уз сагласност родитеља може да се упише у развојну групу у предшколској установи, односно у школу за образовање ученика са сметњама у развоју, тако што је прецизирано да се ради о узрасту од три године до поласка у основну школу.   Допуном у члану 43. Закона Завод за вредновање квалитета образовања и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти