Преглед новина које доноси Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању

Аутор чланка
Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању, који је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 73/2018 од 29. 9. 2018. године, ступиo је на снагу 30. 9. 2018. године.   Овим изменама у Закон су унете следеће битне новине:   У Закону је иновиран члан 9, који регулише право на високо образовање, тако што је у ставу 1. досадашња одредба према којој „право на високо образовање имају сва лица са претходно стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању,” замењена формулацијом да „право на високо образовање имају сва лица са положеном општом, стручном или уметничком матуром”. Ова измена је начињена како би се Закон ускладио са Изменама Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС”, број 101/2017) и Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Сл. гласник РС”, број 27/2018 – у даљем тексту: Закон о НОКС-у), чиме се омогућава вертикална проходност кроз нивое Националног оквира квалификација. Наиме, Изменама Закона о средњем образовању и васпитању, чланом 63а прописан је Програм за стицање компетенција, којим је дата могућност лицу да, после завршеног трогодишњег средњег стручног образовања по дуалном моделу и након најмање две године после завршеног средњег образовања, оно има право на полагање стручне матуре или опште матуре уколико је савладало Програм за стицање компетенција потребних према програму матуре. Такође, чланом 40. став 3. Закона о НОКС-у прописано је да се у средњој школи која има статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих, кроз поступак признавања претходног учења може стећи и квалификација нивоа 4 НОКС-а уколико кандидат заврши Програм за стицање компетенција, у складу са чланом 63а Закона о средњем образовању и васпитању.   Изменама у члану 12. став 1. тачка 16. Закона овлашћење Националног савета за високо образовање (у даљем тексту: НСВО) да пропише основе кодекса о академском интегритету проширено је тако да ће се овим кодексом убудуће регулисати и сукоб


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In