Организовање наставе за ученике на дужем кућном и болничком лечењу

Аутор чланка
Предмет ове анализе је нови Правилник о начину организовања наставе за ученике на дужем кућном и болничком лечењу, који је ступио на снагу 1. септембра 2018. године.   Према члану 3. став 1. Закона о основама система  образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), свако лице има право на образовање и васпитање, а сагласно члану 7. став 2. тачка 4) истог закона, у остваривању принципа образовања и васпитања посебна пажња посвећује се и могућности да ученици, без обзира на сопствене материјалне услове, имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у школама, као и да остварују право на образовање и током болничког и кућног лечења. Такође, сагласно члану 14. став 3. истог закона, школа може да остварује образовноваспитни рад као посебан облик рада за ученике на дужем кућном и болничком лечењу, у складу са посебним законом. Полазећи од ових законских одредби, Закон о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС”, број 55/2013, 101/2017 и 27/2018 – др. закон – у даљем тексту: Закон) регулисао је питање наставе за ученике на кућном и болничком лечењу. Према одредбама члана 37. Закона, основна школа може да организује образовноваспитни рад као посебан облик рада за ученике на дужем кућном и болничком лечењу, уз сагласност министарства за послове просвете (у даљем тексту: Министарство). За ученике који, због већих здравствених проблема или хроничних болести, не могу да похађају наставу дуже од три недеље, настава се организује: – у кућним условима или – у здравственој установи. Родитељ, односно други законски заступник дужан је да о потреби организовања наставе за ученика на дужем кућном и болничком лечењу обавести школу. Из наведених законских одредби произлази следеће: – Ученици основне школе који, због здравствених проблема или хроничних болести, морају да одсуствују са наставе дуже од три недеље, имају право да им се настава организује у кући или у здравственој установи, у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти