Нови подзаконски акти Закона о ученичком и студентском стандарду

Аутор чланка
Нови правилници, на које су у наставку дати коментари, објављени су у „Службеном гласнику РС” број 36/2019.   КОМЕНТАР ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗДАВАЊУ УЧЕНИЧКЕ И СТУДЕНТСКЕ КАРТИЦЕ У ДОМУ УЧЕНИКА И СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ   Министар просвете, науке и технолошког развоја донео је Правилник о изменама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру („Сл. гласник РС” број 36/2019 – даље: Измена Правилника). Овом изменом у Правилнику о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру („Сл. гласник РС”, бр. 29/2011 и 90/2013 – даље: Правилник) промењен је став 1. члана 3, који регулише дневник васпитног рада у дому ученика и студентском центру. Према овим новим одредбама, дневник васпитног рада садржи: упутство; списак ученика васпитне групе; годишњи програм васпитног рада; месечни план и програм рада; податке о ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима (име, презиме, адреса сталног боравка, јединствени матични број и др.), као и податке о успеху ученика; евиденцију остваривања програма васпитног рада; статистичке податке о васпитној групи; записнике са састанака васпитне групе; евиденцију стручног усавршавања и осталих послова васпитача и запажања о прегледу дневника васпитног рада. У складу са овим иновираним садржајем, уз Измену Правилника дат је и нови образац 2 – Дневник васпитног рада. Измена Правилника ступила је на снагу 1. 6. 2019. године.   ПЕДАГОШКА НОРМА ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА – ПСИХОЛОГА И ПЕДАГОГА У ДОМУ УЧЕНИКА   Према одредбама члана 60. Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018 – др. закон и 10/2019 – даље: Закон), у дому ученика, односно ученичком центру: 1) васпитни рад са ученицима остварује васпитач, а 2) стручне послове обављају стручни сарадник – психолог (даље: психолог) и стручни


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти