Поступак доделе јединственог образовног броја у просвети

Аутор чланка
Предшколске установе, основне и средње школе и високошколске установе имају обавезу да покрену поступак за доделу јединственог образовног броја свој деци, ученицима, одраслима и студентима који су у радној, односно школској 2019/2020. години у систему образовања и васпитања, односно у систему високог образовања, при чему је ближи поступак прописан новим правилником. View Fullscreen 90 LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ УНАКРСНИ ПОГЛЕД Поступак доделе јединственог образовног броја у просвети Предшколске установе, основне и средње школе и високошколске установе имају обавезу да покрену поступак за доделу јединственог образовног броја свој деци, ученицима, одраслима и студентима који су у радној, односно школској 2019/2020. години у систему образовања и васпитања, односно у систему високог образовања, при чему је ближи поступак прописан новим правилником. Правилник о ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја (даље: Правилник) објављен је у „Службеном гласнику РС” број 81/2019 од 15. 11. 2019. године, а ступио је на снагу 23. 11. 2019. године. Њим се прописују ближи услови за поступак доделе јединственог образовног броја (даље: ЈОБ) приликом првог уписа детета у предшколску установу, ученика и одраслог у основну и средњу школу и студента у високошколску установу (даље: установа). У смислу Правилника: 1) ЈОБ се формира за потребе вођења регистара деце, ученика и одраслих у систему образовања и васпитања и студената у систему високог образовања, као и зарад заштите података о личности у оквиру ЈИСП, при чему прати његовог носиоца кроз све нивое формалног образовања и васпитања и високог образовања и представља кључ за повезивање свих података о детету, ученику, одраслом и студенту у ЈИСП-у. 2) ЈОБ представља индивидуалну и непоновљиву ознаку која се састоји од шеснаест карактера, а додељује се детету, ученику, одраслом и студенту у аутоматизованом поступку, на захтев установе, при првом упису у установу. 3) Привремени ЈОБ додељује се детету, ученику, одраслом и студенту до добијања Мр






ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти