Коментар новина које доноси нови Закон о основама система образовања и васпитања

Аутор чланка
Указом Председника Републике Србије од 29. септембра 2017. године проглашен је нови Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 – у даљем тексту: Нови Закон), који је донела Народна скупштина Републике Србије 27. септембра 2017. године, а почeo је да се примењује 7. октобра 2017. године.   Разлози за доношење и циљ Новог Закона Према наводима овлашћеног предлагача, један од разлога за доношење Новог Закона је то што се у периоду примене Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – УС, у даљем тексту: Закон), од његовог доношења 2009. године, а нарочито након последњих измена 2015. и 2016. године, појавила потреба за побољшањем појединих решења у Закону, чија је примена доводила до проблема у пракси. Нови Закон има за циљ да се концепција развоја целокупног система образовања прилагоди времену и условима у којима се може одвијати овај процес у Републици Србији. При томе су задржане тенденције које су исказане и у Закону, а које су усмерене према општем развоју, унапређивању и трансформацији образовања у складу са потребама друштва, уз поштовање традиционалних вредности нашег образовног система, уважавајући потребу за усаглашавањем и прихватањем тенденција развоја европског система школства и школства развијених земаља. Новим Законом омогућава се систематичан, рационалан и поступан приступ променама образовно-васпитног система, уз свеобухватно сагледавање процеса, од почетка до краја школовања, са циљем да се постигну оптимални резултати у свакој од етапа образовања и да се оствари могућност континуиране провере, анализе и унапређивања остварених наставних садржаја. Структура Новог Закона Нови Закон садржи 210 чланова распоређених у тринаест глава, и то: I Основне одредбе; II Остваривање образовања и васпитања; III Развој, обезбеђивање и унапређивање квалитета образовања и васпитања; IV Програми образовања и васпитања и завршни испити; V Права детета и ученика и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти