Коментар Правилника о ученичким задругама

Аутор чланка
Министар просвете, науке и технолошког развоја донео је Правилник о ученичким задругама, који је објављен у „Службеном гласнику РС” број 31/2018 од 27. 4. 2018. године, а ступио је на снагу 5. 5. 2018. године. Правилник о ученичким задругама донет је на основу: – члана 53. став 6. Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС”, бр. 55/13 и 101/17) и – члана 32. став 6. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС”, бр. 55/13 и 101/17). У вези са ученичким задругама треба споменути и следећа два законска прописа: – Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони – у даљем тексту: Закон о основама), који у члану 103. утврђује да школа може да оснује ученичку задругу у циљу развијања ваннаставних активности и предузетничког духа ученика, као и да се рад ученичке задруге уређује посебним законом; – Закон о задругама („Сл. гласник РС”, број 112/2015, ступио на снагу 7. 1. 2016. године), који у ставу 2. члана 10. утврђује да се образовање и рад ученичких задруга уређује прописима из области основног и средњег образовања и васпитања. Важно је напоменути и да оснивање и рад ученичке задруге није исто што и обављање проширене делатности школе. Наиме, чланом 98. Закона о основама прописано је да школа може да обавља и другу делатност којом се унапређује и доприноси квалитетнијем и рационалнијем обављању образовања и васпитања (у даљем тексту: проширена делатност), под условом да се њоме не омета обављање делатности образовања и васпитања. Проширена делатност школе може да буде пружање услуга, производња, продаја и друга делатност у складу са прописима којима се уређује класификација делатности. Остваривање проширене делатности школе планира се годишњим планом рада, а одлуку о проширеној делатности доноси орган управљања школе, уз сагласност министарства надлежног за просвету. С друге стране,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти