Коментар Закона о образовању одраслих

Аутор чланка
Уређивање специфичности обављања делатности образовања одраслих у систему образовања, повезивање образовања и рада и систематског приступања проблему смањивања броја неписменог и професионално неспособног становништва – само су неки од разлога за доношење Закона о образовању одраслих   Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11) уређен је систем предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања и васпитања, као саставни део укупног учења током целог живота свих грађана у Републици Србији. Одредбом члана 2. ст. 2. наведеног Закона о основама система образовања и васпитања, прописано је да се специфичности обављања делатности образовања одраслих у систему образовања и васпитања уређују посебним законом. На основу наведеног, а у циљу уређивања специфичности обављања делатности образовања одраслих у систему образовања, уређивања учења током целог живота, искоришћавања постојећих институција, дефинисања формалног и неформалног образовања одраслих, повезивања образовања и рада и систематског приступања проблему смањивања броја неписменог и професионално неспособног становништва, 25. јуна 2013. године донет је Закон о образовању одраслих („Сл. гласник РС”, бр. 55/2013, у даљем тексту: Закон).   Одредбе Закона систематизоване су у 13 одељака: 1. Уводне одредбе (чл. 1–9) Уводним одредбама дефинисан је: предмет Закона, образовање одраслих, принципи на којима се заснива образовање одраслих и циљеви којима се оно обезбеђује, компетенције и квалификације, стандард квалификације, активности у образовању одраслих, појам одраслих и језик на коме се остварује образовање одраслих. Образовање одраслих јесте део јединственог система образовања Републике Србије, који обезбеђује одраслима, током целог живота, стицање компетенција и квалификација потребних за лични и професионални развој, рад и запошљавање, као и друштвено одговорно понашање. Образовање одраслих остварује се као формално и неформално образовање и информално учење. Формално образовање одраслих обухвата основно и средње образовање, односно организоване процесе учења који се остварују на основу наставних планова и програма основног и средњег образовања и програма других облика стручног образовања прилагођених


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In