Коришћење банкарских гаранција као вида обезбеђења у поступку транзита

Аутор чланка
Преко банкарске гаранције се најлакше и најбрже остварује наплата неплаћеног царинског дуга јер у случају да царински дужник не изврши одговарајућу уплату, Управа царина не мора да покреће судски спор ради намирења потраживања, већ се наплаћује од пословне банке Сходно члану 110. Царинског закона („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010 и 111/2012, у даљем тексту: Закон), транзитни поступак се сврстава у поступке са одлагањем за које је, према члану 115. истог закона, царински орган овлашћен да захтева полагање обезбеђења у циљу наплате царинског дуга, а који би могао настати у вези с робом стављеном у неки од ових поступака. Поступак транзита може бити унутрашњи или спољни, а подразумева кретање робе под царинским надзором између два места унутар царинског подручја Републике Србије. У поступак спољног транзита, сходно члану 118. Закона, може се ставити како страна роба за коју нису наплаћене увозне и друге дажбине, тако и домаћа роба када је то неопходно ради правилне примене одредаба које се односе на повраћај, односно отпуст царинског дуга. Овај вид транзита примењује се када се страна роба превози између два гранична прелаза или када се роба намењена увозу креће од граничног прелаза ка неком месту у унутрашњости или између два места у унутрашњости или када се роба стављена у одређени извозни поступак креће од неког места у унутрашњости ка граничном прелазу. У поступак унутрашњег транзита, сходно члану 125. Закона, може се ставити само домаћа роба која се превози од једног места до другог унутар царинског подручја Републике Србије, пролазећи преко територије неке друге државе. Након окончања поступка унутрашњег транзита не долази до промене царинског статуса робе, а спровођење овог поступка одобрава се изузетно ретко. Приликом спровођења поступка спољног транзита, царински орган обавезно захтева полагање обезбеђења за плаћање царинског дуга или других дажбина које би могле настати у вези с робом у поступку транзита (на пример,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In
   

1 2 3