Утицај споразума о слободној трговини и постојећих царинских процедура на повећање извоза робе у Руску Федерацију

Аутор чланка
Двосмерне финансијско-трговинске санкције уведене између Руске Федерације, с једне стране, и САД, ЕУ, Норвешке, Швајцарске, Канаде, Аустралије, Новог Зеланда и Јапана, с друге стране, стварају повољан амбијент за повећање извоза робе из Републике Србије на тржиште Руске Федерације. Међутим, олакшице које Руска Федерација даје Републици Србији у циљу подстицаја извоза не подразумевају да се сва роба извезена из Србије може увозити на руско тржиште без плаћања увозних дажбина, већ само она која испуњава услове предвиђене споразумом о слободној трговини   Споразумом о слободној трговини између Савезне Републике Југославије и Руске Федерације и Протоколом о изузецима из режима слободне трговине и правилима о одређивању земље порекла производа из 2000. године, отворена је могућност да се неки производи који имају српско преференцијално порекло, без плаћања увозних дажбина, пласирају на тржиште Руске Федерације. Накнадно, Протоколом о изузецима из режима слободне трговине и правилима о одређивању земље порекла производа, потписаног између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације („Сл. гласник РС – Међународни уговориˮ, бр. 8/2011), додатно је либерализована трговина између две државе смањењем листе производа изузетих из преференцијалног режима трговине. Од 2009. године просечан годишњи раст српског извоза на тржиште Руске Федерације износио је 33%. Поред чињенице да је много више напора уложено да се омогући бољи наступ на овом тржишту, високи проценти повећања извоза су и резултат ниске полазне основе. Стварањем Царинске уније између Руске Федерације, Републике Белорусије и Републике Казахстана створено је јединствено тржиште од преко 170 милиона становника. Тиме је додатно повећан значај уговора о слободној трговини који се примењује у међусобној трговини између Републике Србије и чланица Царинске уније, на основу којег Србија без увозних дажбина може да пласира већину својих производа на наведено тржиште. За неке од производа који су изузети из режима слободне трговине, попут меса и јестивих отпадака од живине из тарифног броја 01.05 (свежи, расхлађени


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти