Реекспорт

Аутор чланка
Пре упуштања у посао реекспорта, неопходно је одабрати онај облик који је најисплативи, те добром организацијом посла омогућити његово правилно спровођење         Услед транспарентности понуде и тражње на светском тржишту, домаћи привредни субјекти све чешће су у прилици да у иностранству купују робу ради њене даље продаје на иностраном тржишту. Како би при обављању овог спољнотрговинског посла избегли непотребно плаћање царинских и других увозних дажбина и ПДВ-а у Републици Србији, домаћи привредници теже коришћењу поступка реекспорта. Будући да постоји неколико врста реекспорта, пре упуштања у овај посао, неопходно је одабрати онај најисплативи, те добром организацијом посла омогућити његово правилно спровођење.   Предмет реекспортног посла може бити само роба, а домаће лице које га обавља нема статус посредника у смислу Закона о облигационим односима, јер не закључује уговор о посредовању између два страна лица, већ у своје име закључује обично два уговора о купопродаји, при чему се у првом јавља у улози купца, а у другом у улози продавца. Под домаћим лицем подразумева се правно лице, огранак домаћег и страног правног лица и предузетници који имају седиште, односно који су регистровани у Републици Србији, а под одређеним условима и физичка лица која имају пребивалиште у Републици Србији, осим физичких лица која имају пребивалиште, односно боравиште ван Републике Србије дуже од годину дана. Закон о спољнотрговинском пословању омогућава домаћем лицу да робу купљену у другој држави или царинској територији не мора да увезе, ако се та роба, на основу уговора, непосредно испоручује у другу државу или царинску територију, односно не мора да је стави у слободан промет, ако се та роба након спроведеног одговарајућег царинског поступка отпрема са територије Републике Србије. Царинским законом предвиђено је да се на робу стављену у царинске поступке спољног транзита, царинског складиштења и активног оплемењивања не наплаћују увозне и друге дажбине нити се примењују


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In