Привремени извоз робе ради обраде или поправке – пасивно оплемењивање

Аутор чланка
Иако стављање робе у слободан промет подразумева обавезу плаћања увозних дажбина, поступак пасивног оплемењивања омогућава да се при поновном увозу робе, применом потпуног или делимичног ослобођења, увозне дажбине не плаћају у пуном износу. У овом тексту дајемо одговоре на уобичајена питања и разрешавамо најчешће дилеме које се јављају у овом поступку     Због привредне неразвијености и технолошке заосталости, неретко се дешава да на територији Републике Србије није могуће пронаћи предузеће које би било у стању да изврши неку производну радњу над робом или да изврши њену поправку. Стога је робу неопходно привремено извести у оквиру царинског поступка пасивног оплемењивања, како би се након извршене обраде (укључујући монтажу, склапање и уградњу у други производ), прераде или поправке (укључујући њену рестаурацију и довођење у исправно стање) она вратила у Републику Србију и ставила у слободан промет или, у изузетним случајевима, у поступак активног оплемењивања.   Иако стављање робе у слободан промет подразумева обавезу плаћања увозних дажбина, поступак пасивног оплемењивања омогућава да се при поновном увозу робе, применом потпуног или делимичног ослобођења, увозне дажбине не плаћају у пуном износу. Пословним људима тешко су разумљиве одредбе прописа који регулишу поступак пасивног оплемењивања јер су реченице изузетно дуге, с много нејасних израза и позивања на друге одредбе. Зато је у циљу квалитетног планирања посла неопходно схватити тачно значење израза који се користе и знати колики ће бити коначни трошкови увозних дажбина и ПДВ-а. Сâм израз „пасивно оплемењивањеˮ ствара забуну у вези са својим значењем јер није створен у духу српског језика и употребљен је као супротност изразу „активно оплемењивањеˮ. У међународној царинској пракси у употреби је назив outward processing, а у земљама бивше Југославије израз „вањска обрадаˮ. У пракси је често нејасно да ли неку робу треба ставити у поступак пасивног оплемењивања или обичног привременог извоза (на пример, када се у иностранство шаље различита


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In