Квалитетно образовање као заједнички циљ

Аутор чланка
У корелацији са државним образовањем, приватно образовање све више узима маха у нашој земљи. На том путу испраћено је неверицом и бројним предрасудама. Важније од тога да се фаворизује било који вид образовања, био он државни или приватни, јесте потреба за системским решењима којима ће се унапредити квалитет образовања у целини   У европским земљама држава има изразито доминантну улогу у производњи основног и средњег образовања, али је и учешће приватног сектора у високом образовању значајније. Поред тога што нуди студирање на државним факултетима, у многим европским земљама држава обезбеђује кредите и стипендије за студирање и на приватним факултетима. У развијеним европским земљама приватне школе су престижне установе које обезбеђују адекватан професионални приступ у образовном процесу и у васпитном раду са децом различитог узраста. Скупа престижна школа, попут, Кембриџа, Оxфорда или америчког Јејла, обезбеђује и одређени друштвени статус, па стога послодавац свом будућем запосленом, у чијој се биографији наводи школовање у овако престижној образовној установи, не може да понуди било какав посао нити било какву зараду. Међутим, престиж је категорија која се стиче временом, поверењем у образовни систем и испорученим квалитетом самог образовања. Иако постоји готово две деценије у Србији, за наше приватно образовање и даље се може рећи да је „у зачетку”, а посебно с обзиром на чињеницу да још увек постоје непревазиђене тешкоће у поимању приватног школства. Овај тип школства у јавности је препознат по бројним предрасудама и увреженом мишљењу да у њему није заступљен исти квалитет наставе какав је присутан на државним факултетима и школама. Пре него што овакве произвољне чињенице усвојимо као објективна гледишта, треба их пажљиво проверити и размотрити, јер у супротном и даље остају у сфери обичних предрасуда. Као разлози који подстичу овакву неверицу према приватном школству најчешће се наводе следеће околности: студенти не добијају квалитетно образовање, знатно блажи критеријуми пријемног испита, цена школовања


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти