Награђивање и похваљивање ученика основне и средње школе

Аутор чланка
Одредбама Закона о основном образовању и васпитању и Закона о средњем образовању и васпитању прописано је да школе, својим општим актом, саме уређују врсте похвала и других награда које могу добити ученици, одређују услове и начин за њихово додељивање, као и избор ученика генерације. Законским одредбама изричито су предвиђене једино Диплома „Вук Караџићˮ, Посебна диплома у основној школи, односно диплома за изузетан успех у средњој школи   Законом о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС”, бр. 55/2013), као и Законом о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС”, бр. 55/2013), уређено је похваљивање и награђивање ученика.   Оба наведена Закона прописују да се ученик основне, односно средње школе, који се истиче у учењу и владању и другим аспектима школског рада, похваљује или награђује. Као посебан облик признања у току школовања ученику се додељује диплома или награда за изузетан општи успех, односно за изузетан успех из појединих наставних области или предмета и за изузетна постигнућа у било којој области рада школе. Одредбама поменутих Закона прописано је да врсте диплома, односно награда и ближе услове за њихово додељивање прописује министар. Сходно наведеном, Правилником о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи („Сл. гласник РСˮ, бр. 37/93 и 42/93, у даљем тексту: Правилник за ОШ) и Правилником о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама („Сл. гласник РСˮ, бр. 37/93, у даљем тексту: Правилник за СШ), уређују се врсте диплома за изузетан општи успех ученика у учењу и владању, изузетан успех у савлађивању садржаја из појединог наставног предмета, односно наставне области и услови и начин додељивања диплома ученицима основних и средњих школа, које се ученицима додељују на крају школовања, ако одговарајуће образовање и васпитање стекну према прописаном наставном плану и програму и у законом прописаном року.   Диплома „Вук Караџићˮ у основној и средњој школи Диплома „Вук Караџићˮ, као награда


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти