Нови законски прописи којима се регулише образовање и васпитање

Аутор чланка
Нови закони о образовању и васпитању резултат су потребе за ближим прецизирањем решења која се односе на основну и средњу школу и ове нивое образовања, али и нужности усклађивања ове материје с другим законским прописима

Народна скупштина Републике Србије донела је нове законе којима се регулише област образовања и васпитања: Закон о основном образовању и васпитању, Закон о средњем образовању и васпитању и Закон о образовању одраслих („Сл. гласник РС”, бр. 55/2013 од 25. 6. 2013).

Доношењем Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009 и 52/2011) створене су обавезе да се посебним законима уреди делатност основног и средњег образовања и васпитања, односно, да се ближе прецизирају решења која се односе на основну и средњу школу и ове нивое образовања.

Закон о основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 50/92, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 66/94 – УС, 22/02, 62/03 – др. закон, 64/03 – др. закон, 79/05 – др. закон и 101/05 – др. закон) и Закон о средњој школи („Сл. гласник РС”, бр. 50/92, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 24/96, 23/02, 25/02 – исправка, 62/03 – др. закон, 64/03 – др. закон, 101/05 – др. закон и 72/09) донети су 1992. године, и током више од две деценије примене доживели су бројне измене и допуне, које су условљене доношењем системског прописа у области образовања и васпитања.

Осим тога, у 2012. години усвојена је Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Сл. гласник РС”, бр. 107/2012, у даљем тексту: Стратегија), која представља покушај да се развој система образовања обликује на најбољи могући начин.

Поред наведеног, било је потребно извршити усклађивање законских одредаба којима се уређује основно (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме