Нови законски прописи којима се регулише образовање и васпитање

Аутор чланка
Нови закони о образовању и васпитању резултат су потребе за ближим прецизирањем решења која се односе на основну и средњу школу и ове нивое образовања, али и нужности усклађивања ове материје с другим законским прописима Народна скупштина Републике Србије донела је нове законе којима се регулише област образовања и васпитања: Закон о основном образовању и васпитању, Закон о средњем образовању и васпитању и Закон о образовању одраслих („Сл. гласник РС”, бр. 55/2013 од 25. 6. 2013). Доношењем Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009 и 52/2011) створене су обавезе да се посебним законима уреди делатност основног и средњег образовања и васпитања, односно, да се ближе прецизирају решења која се односе на основну и средњу школу и ове нивое образовања. Закон о основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 50/92, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 66/94 – УС, 22/02, 62/03 – др. закон, 64/03 – др. закон, 79/05 – др. закон и 101/05 – др. закон) и Закон о средњој школи („Сл. гласник РС”, бр. 50/92, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 24/96, 23/02, 25/02 – исправка, 62/03 – др. закон, 64/03 – др. закон, 101/05 – др. закон и 72/09) донети су 1992. године, и током више од две деценије примене доживели су бројне измене и допуне, које су условљене доношењем системског прописа у области образовања и васпитања. Осим тога, у 2012. години усвојена је Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Сл. гласник РС”, бр. 107/2012, у даљем тексту: Стратегија), која представља покушај да се развој система образовања обликује на најбољи могући начин. Поред наведеног, било је потребно извршити усклађивање законских одредаба којима се уређује основно и средње образовање и васпитање са Законом о националним саветима националних мањина („Сл. гласник РС”,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти