Новине у организовању и спровођењу испита за лиценцу за наставнике, васпитаче и стручне сараднике

Аутор чланка
У пракси се показало да би се изменама и допунама Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника омогућила лакша примена и побољшала ефикасност организовања и спровођења испита за лиценцу

 

 

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РСˮ, бр. 22/05 и 51/08, у даљем тексту: Правилник) примењивао се више од седам година. У пракси се показало да би се његовим изменама и допунама омогућила лакша примена и побољшала ефикасност организовања и спровођења испита за лиценцу.

 

Сходно наведеном, а на основу члана 123. ст. 10. и члана 125. ст. 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15, у даљем тексту: Закон), министар просвете, науке и технолошког развоја (у даље тексту: министар) донео је Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РСˮ, бр. 88/15, у даље тексту: Правилник о изменама и допунама), који је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, односно 24. октобра 2015. године.

На основу Правилника о изменама и допунама мењају се чланови Правилника како следи у наставку овог текста.

Члан 1: Према допуњеним и измењеним одредбама Правилника предмет уређивања је, поред, програма увођења у посао наставника, васпитача и стручног сарадника и начина и поступка провере савладаности тог програма, програма за стицање дозволе за рад (у даљем тексту: лиценца) и начина провере савладаности тог програма, трошкова полагања испита за лиценцу, садржаја и начина вођења регистра наставника, васпитача и стручних сарадника којима је издата лиценца и образац лиценце, још и: састав и начин рада комисије Министарства просвете науке и технолошког развоја, односно надлежног органа аутономне покрајине (у даљем (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме