Новине у Закону о основама система образовања и васпитања

Аутор чланка
Проблеми уочени у пракси и потреба за усклађивањем с другим законским прописима иницирали су доношење Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања У поступку примене Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11, у даљем тексту: Закон) уочени су проблеми у пракси које је требало отклонити. Осим тога, било је потребно да се изврши усклађивање Закона с новим одредбама Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 93/12), Закона о министарствима („Сл. гласник РС”, бр. 72/12), Законом о прекршајима („Сл. гласник РС”, бр. 101/05, 116/08 и 111/09), са Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године („Сл. гласник РС”, број 107/2012). Наведене околности представљају разлог доношења Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 55/2013, у даљем тексту: Закон о изменама и допунама).   Измене и допуне Одредбама Закона о изменама и допунама: Допуњени су чл. 3–5. Закона који се односе на опште принципе система образовања и васпитања, циљеве и опште исходе и стандарде образовања и васпитања: – дата је могућност да деца, ученици и одрасли са сметњама у развоју и са инвалидитетом, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања у установама, а лица смештена у установе социјалне заштите, болесна деца, ученици и одрасли остварују право на образовање за време смештаја у установи и током болничког и кућног лечења; – наглашена је потреба смањења стопе осипања из система образовања и васпитања, посебно особа из социјално угрожених категорија становништва и неразвијених подручја, особа са сметњама у развоју и инвалидитетом и других особа са специфичним тешкоћама у учењу; – утврђено је да се циљеви образовања и васпитања односе и на одрасле (чл. 1–3. Закона о изменама и допунама). Допунама члана 8. Закона прецизира се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти