Овлашћени извозник

Аутор чланка
Добијање статуса овлашћеног извозника јесте предуслов за добијање одобрења за коришћење Поједностављеног извозног поступка у простору пошиљаоца којим се омогућава значајно убрзање царинског поступка, остварују додатне уштеде, омогућава царињење и ван радног времена царинарнице и остварују друге повољности У ситуацији када је робу произведену у Републици Србији изузетно тешко пласирати на инострана тржишта, егзистенцијално је питање за српске извознике како да своју робу учине јефтинијом и конкурентнијом. Један од начина да то постигну јесте и коришћење могућности да цену коштања извезене робе не оптерећују увозне дажбине у земљи увоза. Управо на тржиштима држава или територија с којима је Република Србија потписала споразуме о слободној трговини, постоји могућност да се на производе српског преференцијалног порекла примени царинска стопа нижа од оне која би се иначе применила, или царинска стопа од 0%. Наведене државе и територије представљају тржишта на која српски извозници претежно пласирају своју робу. И поред добро познатих тржишта, као што су Црна Гора, Босна и Херцеговина, територија АП Косова и Метохије (УНМИК), Македонија, Албанија и Молдавија (стране уговорнице ЦЕФТА споразума), земље Европске уније и Република Турска, ту спадају и Швајцарска, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн (стране уговорнице ЕФТА споразума). Слободна трговина је, међутим, двосмерна улица па оно што произвођачима одговара на страном тржишту, често их угрожава на домаћем. С обзиром на то да се споразумима о слободној трговини предвиђа одређени степен либерализације трговине за све уговорне стране, иако не нужно истог обима, начин да се стекне предност у оба смера јесте да се при производњи, поред домаћих, користе оне увозне сировине које имају преференцијално порекло неке од страна уговорница. Потврда Управе царина Да би се прибавила наведена потврда, неопходно је поднети пријаву за проверу познавања правила о пореклу робе на адресу Управа царина Србије, Одељење за порекло робе, Булевар Зорана Ђинђића 155а, 11070 Нови Београд. Уз пријаву се не прилаже






ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In
   

1 2 3 4 5 6