Поступак оснивања (верификације) установе образовања и васпитања

Аутор чланка
У овом тексту упознаћемо се са условима и поступком оснивања установа образовања и васпитања, али и с поступком верификације проширене делатности, као и отварања одељења целодневне наставе и групе продуженог боравка

 

На оснивање, почетак рада и обављање делатности у установама образовања и васпитања примењују се одредбе Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РСˮ, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, у даљем тексту: Закон) и прописи о јавним службама, односно Закон о јавним службама („Сл. гласник РСˮ, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона и 83/2005 – испр. др. закона).

 

У складу са актом о мрежи установа, којим се планира, према врсти и структури, број и просторни распоред установа, установу може да оснује Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, национални савет националне мањине.

Акт о мрежи предшколских установа и акт о мрежи основних школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, доноси Скупштина јединице локалне самоуправе на основу критеријума које утврди Влада. Акт о мрежи средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, доноси Влада.

Установу може да оснује и друго правно или физичко лице (приватна предшколска установа, приватна основна школа и приватна средња школа).

 

Услови за оснивање установе

Установу може да оснује Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, национални савет националне мањине (даље: државна установа), ако:

– постоји потреба за васпитањем и образовањем деце, образовањем и васпитањем ученика или образовањем одраслих на одређеном подручју;

– има програм образовања и васпитања;

– има обезбеђена средства за оснивање и рад;

 

Установу може да оснује друго правно или физичко лице (даље: приватна установа) ако има:

– програм образовања и васпитања;

– обезбеђена средства за оснивање и рад, и

– гаранцију пословне банке да су обезбеђена средства у (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме