Примена и значај контролних листа у редовном инспекцијском надзору у установама образовања и васпитања

Аутор чланка
Контролне листе се користе у редовном инспекцијском надзору и њима просветни инспектори врше контролу припремљености установе за почетак рада, односно усклађеност рада и поступања установе са прописима.   Доношењем Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС”, бр. 36/2015 – у примени од 29. априла 2016. године) по први пут је у Србији започета свеобухватна реформа у области инспекцијског надзора. Почетком његове примене мења се однос инспекције према надзираним субјектима и успоставља већа правна сигурност и поверење. Према одредбама Закона о инспекцијском надзору, инспектор је овлашћен да првенствено делује као саветник и да надзираном субјекту што је могуће боље објасни које су његове обавезе, у циљу усклађивања пословања са законским прописима. Један од основних елемената превентивног деловања, према Закону о инспекцијском надзору, јесте јавност рада инспекције, односно обавеза објављивања контролних листа. Одредбама члана 14. Закона о инспекцијском надзору контролне листе су дефинисане као документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области, сагласно правилима о процени ризика, као и предмета и обима провере. Помоћу контролних листа процењује се степен ризика и мери ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописима. Прописана је обавеза доношења и објављивања контролних листа на интернет страни надлежне инспекције. Просветна инспекција је објавила своје контролне листе на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја (даље: Министарство), које су обавезујуће за све просветне инспекторе (локалне, покрајинске, републичке) и за све субјекте надзора у области образовања и васпитања, односно предшколске установе, основне и средње школе (даље: установе). На основу Закона о инспекцијском надзору просветни инспектор најкасније три радна дана пре почетка надзора обавештава установу, у писаном облику, о предстојећем инспекцијском надзору и о интернет страници на којој је доступна контролна листа. Просветни инспектор, поступајући у границама предмета инспекцијског надзора из


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In