Припремљеност установе у области образовања и васпитања за рад на почетку школске 2015/2016. године

Аутор чланка
Циљ обављања редовног инспекцијског надзора јесте у томе да се утврди припремљеност установе за рад на почетку школске године, а за разлику од претходних година, ове радне, односно школске године, редован инспекцијски надзор обавиће се два пута   На основу члана 148. ст. 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15, у даљем тексту: Закон), просветни инспектори, на почетку радне/школске године обављају редовни инспекцијски надзор предшколских установа, основних и средњих школа (у даљем тексту: установе).   За разлику од претходних година, ове радне, односно школске године, редован инспекцијски надзор обавиће се два пута и то у временском периоду од 1. октобра до 15. децембра 2015. године и од 16. децембра 2015. године до 15. марта 2016. године.   СЕПТЕМБАР – ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ   Предмет редовног инспекцијског надзора, односно тачке прегледа су следеће:   Извештај о раду (установе и директора)   1.1. Извештај о остваривању Годишњег плана рада установе за школску/радну 2014/2015. годину (у даљем тексту: Извештај) Установа је у обавези да на крају сваке радне/школске године изврши преглед реализације, односно остваривања годишњег плана рада установе за протеклу радну/школску годину и да о томе сачини извештај. Извештај о остваривању годишњег плана рада установе за претходну школску/радну годину садржи реализацију плана рада свих носилаца остваривања програма образовања и васпитања у установи (члан 89. ст. 1. Закона).   На основу анализе остваривања и евалуације резултата рада, установа треба да сачини конструктивне предлоге, на основу којих ће у наредном периоду планирати рад. Ови предлози би требало да буду саставни део увода годишњег плана рада за наредну школску годину, који ће се оперативно разрадити на задатке и акције. Извештај о остваривању Годишњег плана рада за школску 2014/2015. годину разматрају наставничко, односно васпитно-образовно веће и савет родитеља (члан 58. ст. 5. тач.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти