Прописи у пракси: Зашто је и даље актуелан „солидарни порезˮ?

Аутор чланка
Доносимо шест значајних питања и одговора из проблематике „солидарног порезаˮ, који иако је званично укинут крајем прошле године и даље није нестао из правног живота   „Солидарни порезˮ на приходе лица у јавном сектору укинут је још крајем прошле календарске године. Међутим, околности да је плаћање умањења нето прихода истовремено и обавеза имаоца прихода из јавног сектора, те да застарелост права на наплату пореза и споредних пореских давања почиње да тече од првог дана наредне године почев од године у којој је обавеза пореског дужника доспела за плаћање, чине ову материју и даље актуелном, а посебно поводом поступака који и даље теку.   #1 Шта је предмет Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору и шта чини јавни сектор Републике Србије? Предмет Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору јесте умањење нето зараде и нето других примања запослених, односно ангажованих лица у јавном сектору Републике Србије, осим у оним привредним друштвима која истовремено испуњавају услове из члана 1. Закона: – да од 1. јануара 2010. године нису примила ниједан вид државне помоћи; – да у послeдњих пет годишњих финансијских извештаја нису исказала губитак; – да послују у условима тржишне конкуренције с привредним друштвима кoја нису у јавном сектору Републике Србије.   Привредна друштва која истовремено испуњавају услове из члана 1. тач. 1) до 3) Закона дужна су да доставе надлежном пореском органу изјаву о испуњености тих услова. Исплатилац прихода који запосленима врши исплату уговорене накнаде за рад који није финансиран из средстава тог исплатиоца прихода или другог лица из јавног сектора, доставља надлежном пореском органу обавештење које садржи податке о ЈМБГ запосленог, износу тог прихода и броју поднете пореске пријаве за порез по одбитку, уз напомену да ти приходи нису предмет умањења у складу са Законом. Обавештење из ст. 2. члана 6. Правилника о начину умањивања


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In