Скраћени приказ Закона о дуалном образовању

Аутор чланка
Закон о дуалном образовању, чији је приказ овде дат, омогућава увођење учења уз рад преко послодаваца и почиње да се примењује од школске 2019/2020. године   Скупштина Републике Србије је 8. новембра 2017. године усвојила Закон о дуалном образовању. Закон је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 101/2017 од 10. 11. 2017. године, а примењује се од школске 2019/2020. године. Сам Закон је конципиран у 10 одвојених целина, и то: ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ; ОСТВАРИВАЊЕ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА; УГОВОРИ У ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ; РЕГИСТАР УГОВОРА; ИНСТРУКТОР; ОЦЕЊИВАЊЕ И ИСПИТИ У ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ; МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УЧЕНИКА; НАДЗОР; КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ; ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ.   У наставку ће уследити покушај да се констатује и објасни свака одредба. Закон је иначе веома концизан, има само 41 члан, па се сматра да је тиме постигнут пун погодак у намери регулативног дефинисања огромне и комплексне материје као што је дуално образовање у Републици Србији. На овај начин остављена је могућност Министарству просвете да преко подзаконских аката у потпуности дефинише комплексно дуално школовање, са свим захтевима које оно ставља пред Министарство. Оваквим садржајем Закона на самом старту је дато до знања да се даља разрада дуалног школовања одвија путем подзаконских аката, а у оквирима који су зацртани у самом закону. 1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Основним одредбама је дефинисано да се одредбе Закона односе само на део средњег стручног образовања и васпитања, за образовне профиле од три односно четири године, као и на део специјалистичког образовања. Као и у сваком закону, и у Закону о дуалном образовању посебно је дато значење одређених појмова који се у њему користе: „Дуално школовање” је модел реализације наставе у систему средњег стручног образовања и васпитања, у којем се, кроз теоријску наставу и рад код послодавца, стичу знања, вештине и способности у складу са планом и програмом наставе. „Послодавац” је правно лице или предузетник који


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In