Шта још мучи… ученике и запослене у установама образовања и васпитања

Аутор чланка
Ученици, баш као и запослени, у основној и средњој школи имају бројне дилеме у вези с применом законских прописа из области образовања и васпитања. Овај текст само је још један у низу, надамо се, успешних покушаја да разрешимо оне најчешће међу њима   УЧЕНИЦИ  #1 Због туче у школи, ученику средње школе изречена је васпитно-дисциплинска мера – укор наставничког већа. На крају првог полугодишта ученик је из владања имао закључну оцену недовољан (1). Исти тај ученик, међутим, у току другог полугодишта учинио је још једну тежу повреду обавезе ученика – коришћење мобилног телефона на часу, у сврху преваре у поступку оцењивања, а што је евидентирано у дневнику рада. Да ли је обавеза директора да поново покрене васпитно-дисциплински поступак против таквог ученика због коришћења мобилног телефона у сврху преписивања? Да ли је, у конкретном случају, ако се утврди одговорност ученика, једина васпитно-дисциплинска мера која се може изрећи ученику, након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка, искључење ученика из школе (с обзиром на чињеницу да ученик већ има укор наставничког већа због туче)? Да ли се већ покренути васпитно-дисциплински поступак може обуставити, ако се процени да је појачан васпитни рад са учеником имао ефекта? Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15, у даљем тексту: Закон), одредбама члана 113. ст. 3. тач. 7) прописује да је тежа повреда обавезе ученика, употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања. Према одредбама Закона члан 115. ст. 1. тач. 2) за тежу повреду обавеза ученика, може да се изрекне васпитно-дисциплинска мера: укор директора и укор наставничког већа, а за ученика средње школе и искључење ученика из школе, односно школе с домом. У својим одредбама члана 115. ст. 6. Закон прописује да се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти