Шта још мучи… ученике и запослене у установама образовања и васпитања

Аутор чланка
Ученици, баш као и запослени, у основној и средњој школи имају бројне дилеме у вези с применом законских прописа из области образовања и васпитања. Овај текст само је још један у низу, надамо се, успешних покушаја да разрешимо оне најчешће међу њима

 

УЧЕНИЦИ
 #1 Због туче у школи, ученику средње школе изречена је васпитно-дисциплинска мера – укор наставничког већа. На крају првог полугодишта ученик је из владања имао закључну оцену недовољан (1). Исти тај ученик, међутим, у току другог полугодишта учинио је још једну тежу повреду обавезе ученика – коришћење мобилног телефона на часу, у сврху преваре у поступку оцењивања, а што је евидентирано у дневнику рада. Да ли је обавеза директора да поново покрене васпитно-дисциплински поступак против таквог ученика због коришћења мобилног телефона у сврху преписивања? Да ли је, у конкретном случају, ако се утврди одговорност ученика, једина васпитно-дисциплинска мера која се може изрећи ученику, након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка, искључење ученика из школе (с обзиром на чињеницу да ученик већ има укор наставничког већа због туче)? Да ли се већ покренути васпитно-дисциплински поступак може обуставити, ако се процени да је појачан васпитни рад са учеником имао ефекта?

Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15, у даљем тексту: Закон), одредбама члана 113. ст. 3. тач. 7) прописује да је тежа повреда обавезе ученика, употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања.

Према одредбама Закона члан 115. ст. 1. тач. 2) за тежу повреду обавеза ученика, може да се изрекне васпитно-дисциплинска мера: укор директора и укор наставничког већа, а за ученика средње школе и искључење ученика из школе, (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме