Шта то мучи… ученике и запослене у основној и средњој школи?

Аутор чланка
Ученици, баш као и запослени, у основној и средњој школи имају бројне дилеме у вези с применом законских прописа из области образовања и васпитања. Овај текст само је још један у низу, надамо се, успешних покушаја да разрешимо оне најчешће међу њима   УЧЕНИЦИ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ   #1 Ученик је завршио пети разред у једној школи у којој је изучавао руски језик (обавезни изборни предмет за ученике од петог до осмог разреда). Почетком ове школске године (2014/2015), уписао се у другу школу, у шести разред, у којој се од петог разреда учи француски језик. На захтев родитеља, ученик од шестог разреда (уместо руског језика) изучава француски, као обавезни изборни предмет. Школа у коју се уписао организовала му је полагање разредног испита из француског језика за пети разред, који је ученик положио, тако да је даље наставио да похађа часове француског језика. Да ли је школа у обавези да том ученику изда ново сведочанство о завршеном петом разреду, с положеним француским језиком, иако ученик (у то време, у петом разреду) није био ученик те школе? Правилником о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 – др. правилник, 3/2011 – др. правилник, 1/2013 и 4/2013) утврђено је, да је обавезни изборни предмет за ученике од петог до осмог разреда у основној школи, између осталих, страни језик који ученик бира с листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса. Одредбама чланa 73. Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС”, број 55/2013, у даљем тексту: Закон) прописано је да ученик може да полаже испит из страног језика који није изучавао у школи, а по прописаном наставном


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти